Zaproszenie na otwarte seminarium naukowe Instytutu Chemii

    Instytut Chemii Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach         ZAPROSZENIE   w dniu 17.11.2022 r. (czwartek) o godzinie 1300 w sali B5 odbędzie się   SEMINARIUM NAUKOWE INSTYTUTU CHEMII podczas którego Pan mgr inż. Bartłomiej Syrek wygłosi referat pt.: „Właściwości termiczne oraz zagrożenie pożarowe kompozytów elastomerowych, w tym kompozytów ceramizujących”   […]

Czytaj więcej

Międzynarodowy Dzień Fizyki Medycznej w ŚCO i UJK – 19 listopada 2022

W sobotę 19 listopada, Świętokrzyskie Centrum Onkologii i Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają na bliskie spotkania z fizyką medyczną. W Dniu Otwartym, 19 listopada, proponujemy wycieczkę do świata fizyki i medycyny z przewodnikiem. Wydarzenie organizowane jest z okazji Międzynarodowego Dnia Fizyki Medycznej, obchodzonego na całym świecie 7 listopada – w dniu urodzin Marii Skłodowskiej-Curie, pionierki […]

Czytaj więcej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Staszewskiej-Samson

Rada Naukowa Instytutu Chemii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 27 października 2022 roku o godzinie 12:00 w auli B4 budynku Instytutu Chemii UJK przy ul. Uniwersyteckiej 7, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Staszewskiej-Samson Tytuł rozprawy: „Wpływ środowiska i temperatury na właściwości antykorozyjne powłoki diamentopodobnej na stali S355” Promotor […]

Czytaj więcej

Rekrutacja do organizacji międzynarodowej AIESEC

Zaczynasz nowy rok akademicki i chciałbyś/chciałabyś w pełni wykorzystać ten czas? Połącz przyjemne z pożytecznym i dołącz do organizacji AIESEC, w której będziesz miał okazję rozwinąć się i towarzysko i naukowo! W naszej organizacji możesz: 🔥 współtworzyć i koordynować projekty, 🔥 nauczyć się jak zarządzać zespołem w praktyce, 🔥 nawiązywać partnerstwa z firmami i instytucjami, […]

Czytaj więcej

Spotkanie z przedstawicielem PZU w sprawie ubezpieczeń medycznych

Zapraszamy zainteresowanych pracowników UJK na spotkanie z przedstawicielem PZU w sprawie ubezpieczeń medycznych. Harmonogram spotkań na wydziałach: – poniedziałek 19 września 2022 r. o godz. 10:00 w Collegium Medicum, budynek D od ul. Radiowej, aula 012B; – wtorek 20 września 2022 roku o godz. 10:00, budynek główny Wydziału Pedagogiki i Psychologii przy ul. Krakowskiej 11, […]

Czytaj więcej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Piotra Zbigniewa Kusztala

Rada Naukowa Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 22 września 2022 roku o godzinie 10:00 w auli B2 Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK w Kielcach przy ul. Uniwersyteckiej 7, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Piotra Zbigniewa Kusztala Tytuł rozprawy: „Ewolucja doliny Czarnej Koneckiej […]

Czytaj więcej

Stypendium ministra dla studentów

Stypendium ministra dla studentów na rok akademicki 2022/2023 Uwaga! Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów upływa z dniem 09 września 2022 r. Podstawa prawna Kwestie przyznawania stypendiów ministra dla studentów regulują przepisy: art. 93 ust. 1-6, art. 359, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym […]

Czytaj więcej

Świadczenia pomocy materialnej dla studentów

ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMCKIM 2022/2023 STUDENCI UBIEGAJĄCY SIĘ O ŚWIADCZENIA  (w formie stypendium lub zapomogi), PROSZENI SĄ O WPROWADZENIE NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO DO SWOJEGO KONTA W WIRTUALNEJ UCZELNI   TERMINARZ WYPŁAT ŚWIADCZEŃ STYPENDIALNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023 PAŹDZIERNIK -LISTOPAD –   22 .11.2022 r. GRUDZIEŃ   –  6.12.2022 r.   Od roku akademickiego […]

Czytaj więcej

Datathon Idea Kielce 2022

  Webskie Kielce Konkurs poświęcony korzystaniu z miejskich danych prowadzony jest w ramach realizacji przez Miasto Kielce projektu pn. „System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego” nagrodzonego dotacją ze środków unijnych w konkursie Ministerstwa Rozwoju (obecnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) pn. „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”.  Więcej informacji znajduje się na stronie smartcity.kielce.eu […]

Czytaj więcej

Oceń zajęcia i prowadzącego!

Podziel się swoją opinią o UJK! Gorąco zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w kolejnej edycji badania jakości kształcenia. Elektroniczne ankiety jak zwykle ocenią zajęcia dydaktyczne i prowadzące je osoby. Prosimy też studentów ostatnich semestrów o wypełnienie ankiety na temat jakości kształcenia w UJK. Chcemy poznać Waszą opinię na temat wybranych aspektów procesu kształcenia. Liczymy na […]

Czytaj więcej
Skip to content