Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Komunikaty i ogłoszenia

 • Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UJK nr 51/2020 od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania ogranicza się wstęp interesantów do budynków Uniwersytetu. Jednostki administracyjne Uniwersytetu wstrzymują przyjęcia interesantów za wyjątkiem sytuacji, w której kierownik danej jednostki wyrazi zgodę na przyjęcie interesanta, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa podanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

  Budynek będzie zamknięty od godziny 13:00.

  Punkt kancelaryjny na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych znajduje się w pokoju 33 (Sekretariat Instytutu Biologii).

  Ponadto dyżur pełnią:

  Dziekanat - wyznaczeni Pracownicy Dziekanatu;

  bud. G - wyznaczeni pracownicy Instytutu Chemii.

  Kontakt do Nauczycieli odpowiedzialnych za kształcenie na odległość:

  Instytut Biologii: prof. Halina Lisowska: halina.lisowska@ujk.edu.pl

  Instytut Chemii: dr Marta Repelewicz: marta.repelewicz@ujk.edu.pl

  Instytut Fizyki: dr Małgorzata Wysocka-Kunisz: mkunisz@ujk.edu.pl

  Instytut Geografii i Nauk o Środowisku: prof. Mirosław Mularczyk: miroslaw.mularczyk@ujk.edu.pl

  Katedra Matematyki: dr Elżbieta Zając: elzbieta.zajac@ujk.edu.pl

 • 26-02-2020

  Obrona rozprawy doktorskiej

  Rada Naukowa Instytutu Chemii UJK w Kielcach zawiadamia, że w dniu 13 marca 2020 roku o godz. 12:00 w budynku G, Aula B4 przy ul. Uniwersyteckiej 7, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Mateusza Tomasza Kowalika.

  czytaj więcej
 • 19-02-2020

  Obrona rozprawy doktorskiej

  Rada Naukowa Instytutu Biologii UJK w Kielcach zawiadamia, że w dniu 18 marca 2020 roku o godz. 13:00 w budynku D, sala 114 przy ul. Uniwersyteckiej 7, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Sikorskiej.

  czytaj więcej
 • 12-02-2020

  Obrona rozprawy doktorskiej

  Rada Naukowa Instytutu Chemii UJK w Kielcach zawiadamia, że w dniu 27 lutego 2020 roku o godz. 12:00 w budynku G, Aula B4 przy ul. Uniwersyteckiej 7, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Mateusza Kaniewskiego.

  czytaj więcej
 • 31-07-2019

  STYPENDIUM MINISTRA

  Stypendium ministra dla studentów na rok akademicki 2019/2020 (informacja ogólna).

  czytaj więcej
 • 12-06-2019

  UWAGA - STYPENDIA!

  Zmiany dotyczące zasad ubiegania się o stypendia dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2019/2020 zgodnie z ustawą prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

  czytaj więcej
Więcej komunikatów Komunikaty archiwalne
Aktualności
Kilka słów o nas

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych jest częścią Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, który jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim. Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktoranckich oraz podyplomowych.