Tło dla aktualności - budynek WSP

Zarządzenie Nr 2/2020 Dziekana w sprawie wprowadzenia procedury procesu hospitacji

Zarządzenie Nr 2/2020
Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 21 lutego 2020 roku

w sprawie wprowadzenia procedury procesu hospitacji na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Na podstawie §93 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, §1 pkt.4 ust.3 Uchwały Senatu nr 263/2019 z dnia 19 grudnia 2019r zarządza się co następuje:

§1

1. Zatwierdza się procedurę procesu hospitacji na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.
2. Procedura, o której mowa w ust.1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Skip to content