Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

"MOST" - Program mobilności studentów i doktorantów


Informacje ogólne

MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z ponad dwudziestu, polskich uczelni partnerskich.

Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów.

O miejsce z MOST-owej oferty mogą się ubiegać:

  • studenci po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich;
  • studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia;
  • studenci po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia;
  • doktoranci po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.

Rekrutacja na MOST odbywa się dwa razy w roku:

  • od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)
  • od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni)

W tych okresach na stronie internetowej Programu aktywny jest link www.most.uka.uw.edu.pl/ umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.

Wszelkie szczegóły na temat Programu dostępne są na www.most.amu.edu.pl/

Myślisz, że MOST nie jest dla Ciebie, bo już byłaś/eś na Erasmusie? To żadna przeszkoda! Zasada działa też w drugą stronę – fakt, że wybierzesz się na MOST, nie zdyskwalifikuje Cię przy ubieganiu się o miejsce z oferty ERASMUS.

Karta obiegowa uczestnika/uczestniczki programu „MOST”.


KOORDYNATORZY

Koordynator Wydziałowy

dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK, ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce, d.banas@ujk.edu.pl, tel: +48 41 349 6283

Instytut Biologii

dr Grzegorz Czerwonka, ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce, grzegorz.czerwonka@ujk.edu.pl, tel: +48 41 349 6120

Instytut Chemii (chemia, biotechnologia)

Biotechnologia: dr Ewa Tomal, ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce, ewa.tomal@ujk.edu.pl, tel: +48 41 349 6336

Chemia: dr Andrzej Strójwąs, ul. Świętokrzyska 15G, 25-406 Kielce, andrzej.strojwas@ujk.edu.pl, tel: +48 41 349 7031

Instytut Geografii

mgr Grzegorz Wałek, ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce, grzegorz.walek@ujk.edu.pl, tel: +48 41 349 6409

Instytut Fizyki (fizyka, informatyka)

Fizyka: mgr Łukasz Jabłoński, ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce, l.jablonski@ujk.edu.pl, tel: +48 41 349 6478

Informatyka: dr Tomasz Ruść, ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce, tomasz.rusc@ujk.edu.pl, tel: +48 41 349 6507

Instytut Matematyki

dr Magdalena Nowak, ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce, mnowak@ujk.edu.pl, tel: +48 41 349 6280

Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska

dr hab. inż. Przemysław Rybiński, prof. UJK, ul. Świętokrzyska 15G, 25-406 Kielce, przemyslaw.rybinski@ujk.edu.pl, tel: +48 41 349 6437