Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Struktura Wydziału


Adres Wydziału

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK

ul. Uniwersytecka 7

25-406 Kielce


Administracja

Kierownik - Administrator obiektu

mgr Andrzej Zasada

Adres: ul. Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce

Numer telefonu: 41 349 6244

email: a.zasada@ujk.edu.pl

Zastępca kierownika obiektu

mgr Leszek Gąsior

Adres: ul. Uniwersytecka 7 (bud. G), 25-406 Kielce

Numer telefonu: 41 349 7002

email: leszek.gasior@ujk.edu.pl

Portiernia Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych - bud. A

Adres: ul. Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce

Numer telefonu: 41 349 6245

Portiernia Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych - bud. G

Adres: ul. Uniwersytecka 7 (bud. G), 25-406 Kielce

Numer telefonu: 41 349 6597


Instytut Biologii

Adres: 25-406 Kielce, ul. Uniwersytecka 7

Numer telefonu: 41 349 6293

email: ibiol@ujk.edu.pl, strona: https://biologia.ujk.edu.pl/

Dyrektor:

dr hab. Grażyna Świderska-Kołacz, prof. UJK

Numer telefonu: 41 349 6334

email: grazyna.swiderska-kolacz@ujk.edu.pl

Wicedyrektor do spraw naukowych:

dr hab. Joanna Czerwik-Marcinkowska, prof. UJK

Numer telefonu: 041 349 6344

email: joanna.czerwik-marcinkowska@ujk.edu.pl

Wicedyrektor do spraw kształcenia:

dr hab. Halina Lisowska, prof. UJK

Numer telefonu: 041 349 6296

email: halina.lisowska@ujk.edu.pl


Instytut Chemii

Adres: 25-406 Kielce, ul. Uniwersytecka 7 (bud. G)

Numer telefonu: 41 349 7001

email: ichem@ujk.edu.pl, strona: https://ichem.ujk.edu.pl

Dyrektor:

dr hab. Sławomir Michałkiewicz, prof. UJK

Numer telefonu: 041 349 7044,

email: slawomir.michalkiewicz@ujk.edu.pl

Wicedyrektor do spraw naukowych:

dr hab. Barbara Barszcz, prof. UJK

Numer telefonu: 041 349 7035

email: barbara.barszcz@ujk.edu.pl

Wicedyrektor do spraw kształcenia:

dr Marta Repelewicz

Numer telefonu: 041 349 7006

email: marta.repelewicz@ujk.edu.pl


Instytut Fizyki

Adres: 25-406 Kielce, ul. Uniwersytecka 7

Numer telefonu: 41 349 6440

email: ifiz@ujk.edu.pl, strona: https://fizyka.ujk.edu.pl

Dyrektor:

prof. zw. dr hab. Marek Pajek

Numer telefonu: 41 349 6476

email: m.pajek@ujk.edu.pl

Wicedyrektor do spraw naukowych:

dr hab. Maciej Rybczyński, prof. UJK

Numer telefonu: 41 349 6468

email: maciej.rybczynski@ujk.edu.pl

Wicedyrektor do spraw kształcenia:

dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

Numer telefonu: 41 349 6481

email: m.wysocka-kunisz@ujk.edu.pl


Instytut Geografii i Nauk o Środowisku

Adres: 25-406 Kielce, ul. Uniwersytecka 7

Numer telefonu: 41 349 6372

email: igeo@ujk.edu.pl, strona: https://igeo.ujk.edu.pl

Dyrektor:

dr hab. Wioletta Kamińska, prof. UJK

Numer telefonu: 41 349 6371

email: wioletta.kaminska@ujk.edu.pl

Wicedyrektor do spraw naukowych:

dr hab. Roman Suligowski, prof. UJK

Numer telefonu: 41 349 6374

email: roman.suligowski@ujk.edu.pl

Wicedyrektor do spraw kształcenia:

dr hab. Mirosław Mularczyk, prof UJK

Numer telefonu: 41 349 6374

email: miroslaw.mularczyk@ujk.edu.pl


Katedra Matematyki

Adres: 25-406 Kielce, ul. Uniwersytecka 7

Numer telefonu: 41 349 6253

email: imat@ujk.edu.pl, strona: https://matematyka.ujk.edu.pl

Kierownik:

dr hab. Grzegorz Łysik, prof. UJK

Numer telefonu: 41 349 6253

email: grzegorz.lysik@ujk.edu.pl

Zastępca Kierownika do spraw naukowych:

dr hab. Szymon Walczak, prof. UJK

Numer telefonu: 41 349 6511

email: szymon.walczak@ujk.edu.pl

Zastępca Kierownika do spraw kształcenia:

dr Elżbieta Zając, doc.

Numer telefonu: 41 349 6265

email: elzbieta.zajac@ujk.edu.pl

Kilka słów o nas

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych jest częścią Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, który jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim. Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktoranckich oraz podyplomowych.