Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Lista Rady Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych


prof. dr hab. Kamińska Wioletta

prof. dr hab. Pajek Marek

dr hab. Banaś Dariusz, prof. UJK - przewodniczący

dr hab. Czerwik-Marcinkowska Joanna, prof. UJK

dr hab. Kozłowski Rafał, prof. UJK

dr hab. Lisowska Halina, prof. UJK

dr hab. Łysik Grzegorz, prof. UJK

dr hab. Mularczyk Mirosław, prof. UJK

dr hab. Słomkiewicz Piotr, prof. UJK

dr inż. Ślusarczyk Przemysław

dr Michalik Artur

dr Wysocka-Kunisz Małgorzata

dr Zając Elżbieta

mgr Hady Agnieszka - pracownik nie będący nauczycielem

Kozieł Dorota - studentka