Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych


Adres Wydziału

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK

ul. Uniwersytecka 7

25-406 Kielce


Decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego:

  • doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie biologia;
  • doktora habilitowanego nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka;
  • doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia;
  • doktora nauk chemicznych w dyscyplinie chemia;
  • doktora nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka;
  • doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii;

Wszystkie kierunki kształcenia na Wydziale: biologia, biotechnologia, chemia, fizyka, fizyka techniczna, geografia, informatyka, inżynieria środowiska, matematyka, ochrona środowiska, rolnictwo oraz turystyka i rekreacja uzyskały pozytywne oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Kilka słów o nas

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych jest częścią Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, który jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim. Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktoranckich oraz podyplomowych.