Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Wybory na kadencję 2020-2024


Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej

Obwieszczenie nr 1 Okręgowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie wyboru przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza Okręgowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (PDF)

Obwieszczenie nr 2 Okręgowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia kalendarza czynności wyborczych w wyborach do: do kolegium elektorów, wyborów rektora oraz wyborów do Senatu na kadencję 2020-2024 (PDF)

Obwieszczenie nr 3 Okręgowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia liczby i rozdziału mandatów w kolegium elektorów Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz wyznaczenia miejsca i czasu przeprowadzenia głosowania przedstawicieli do kolegium elektorów Uniwersytetu spośród nauczycieli akademickich (PDF)

Obwieszczenie nr 4 Okręgowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia list kandydatów do kolegium elektorów Uniwersytetu spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (PDF)

Obwieszczenie nr 5 Okręgowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie ustalenia wyników wyborów do kolegium elektorów Uniwersytetu na kadencję 2020–2024 w obu grupach nauczycieli akademickich (PDF)

Obwieszczenie nr 6 Okręgowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 6 marca 2020 roku w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru do kolegium elektorów Uniwersytetu na kadencję 2020–2024 w obu grupach nauczycieli akademickich (PDF)

Obwieszczenie nr 7 Okręgowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc i terminów przyjmowania zgłoszeń i oświadczeń osób kandydujących do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego (PDF)

Obwieszczenie nr 8 Okręgowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia liczby i rozdziału mandatów w wyborach do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz wyznaczenia miejsca i czasu przeprowadzenia tychże wyborów spośród nauczycieli akademickich Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (PDF)

Obwieszczenie nr 9 Okręgowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie trybu przeprowadzenia wyborów do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020 – 2024 spośród nauczycieli akademickich Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (PDF)

Uchwała Nr 12/2020 Okręgowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z 22 czerwca 2020 r. w sprawie trybu przeprowadzenia wyborów do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020 – 2024 spośród nauczycieli akademickich Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (PDF)

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w sprawie zachowania zasad bezpieczeństwa w trakcie wyborów do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w dniu 24 czerwca 2020 r. (PDF)

Uchwała Nr 1/2020 Okręgowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wyników wyborów do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020 – 2024 (PDF)

Uchwała Nr 2/2020 Okręgowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia list kandydatów do II tury wyborów do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020 – 2024 oraz w sprawie ogłoszenia czasu i miejsca przeprowadzenia II tury wyborów w w/w wyborach (PDF)

Uchwała Nr 3/2020 Okręgowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wyników wyborów do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020 – 2024 II Tura (PDF)

Uchwała Nr 4/2020 Okręgowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia list kandydatów do III tury wyborów do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020 – 2024 oraz w sprawie ogłoszenia czasu i miejsca przeprowadzenia III tury wyborów w w/w wyborach (PDF)

Uchwała Nr 5/2020 Okręgowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wyników wyborów do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020 – 2024 III Tura (PDF)

Uchwała Nr 6/2020 Okręgowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia list kandydatów do IV tury wyborów do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020 – 2024 oraz w sprawie ogłoszenia czasu i miejsca przeprowadzenia IV tury wyborów w w/w wyborach (PDF)

Uchwała Nr 7/2020 Okręgowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wyników wyborów do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020 – 2024 IV Tura (PDF)

Uchwała Nr 8/2020 Okręgowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia list kandydatów do V tury wyborów do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020 – 2024 oraz w sprawie ogłoszenia czasu i miejsca przeprowadzenia V tury wyborów w w/w wyborach (PDF)

Uchwała Nr 9/2020 Okręgowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wyników wyborów do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020 – 2024 V Tura (PDF)

Obwieszczenie nr 10 Okręgowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia wyników wyborów do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020–2024 w obu grupach nauczycieli akademickich (PDF)

Obwieszczenie nr 11 Okręgowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020–2024 w obu grupach nauczycieli akademickich (PDF)

Kilka słów o nas

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych jest częścią Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, który jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim. Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktoranckich oraz podyplomowych.