Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Wybory na kadencję 2020-2024


Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej

Obwieszczenie nr 1 Okręgowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie wyboru przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza Okręgowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (PDF)

Obwieszczenie nr 2 Okręgowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia kalendarza czynności wyborczych w wyborach do: do kolegium elektorów, wyborów rektora oraz wyborów do Senatu na kadencję 2020-2024 (PDF)

Obwieszczenie nr 3 Okręgowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia liczby i rozdziału mandatów w kolegium elektorów Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz wyznaczenia miejsca i czasu przeprowadzenia głosowania przedstawicieli do kolegium elektorów Uniwersytetu spośród nauczycieli akademickich (PDF)

Obwieszczenie nr 4 Okręgowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia list kandydatów do kolegium elektorów Uniwersytetu spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (PDF)

Obwieszczenie nr 5 Okręgowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie ustalenia wyników wyborów do kolegium elektorów Uniwersytetu na kadencję 2020–2024 w obu grupach nauczycieli akademickich (PDF)

Obwieszczenie nr 6 Okręgowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 6 marca 2020 roku w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru do kolegium elektorów Uniwersytetu na kadencję 2020–2024 w obu grupach nauczycieli akademickich (PDF)

Kilka słów o nas

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych jest częścią Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, który jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim. Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktoranckich oraz podyplomowych.