Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Wybory na kadencję 2012 - 2016


Obwieszczenia Wydziałowej Komisji Wyborczej

Obwieszczenie nr 1 z dnia 19 lutego 2016 roku - w sprawie wyboru przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego (PDF)

Obwieszczenie nr 2 z dnia 19 lutego 2016 roku - w sprawie ustalenia kalendarza czynności wyborczych w wyborach do: kolegium elektorów Uniwersytetu, kolegium elektorów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, Senatu oraz w wyborach: Dziekana i Prodziekanów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego na kadencję 2016-2020 (PDF)

Obwieszczenie nr 3 z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie wyznaczenia miejsca i terminów przyjmowania zgłoszeń osób kandydujących do kolegium elektorów Uniwersytetu spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym oraz terminu i miejsca wyborów do kolegium elektorów Uniwersytetu (PDF)

Obwieszczenie nr 4 z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia liczby i rozdziału mandatów w kolegium elektorów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego (PDF)

Obwieszczenie nr 5 z dnia 04 marca 2016 roku w sprawie ustalenia list kandydatów do kolegium elektorów Uniwersytetu spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym (PDF)

Obwieszczenie nr 6 z dnia 04 marca 2016 roku w sprawach wyznaczenia miejsc i terminów przyjmowania zgłoszeń i oświadczeń osób kandydujących do kolegium elektorów Wydziału spośród pracowników Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego oraz przeprowadzenia wyborów do kolegium elektorów Wydziału spośród pracowników Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego (PDF)

Obwieszczenie nr 7 z dnia 10 marca 2016 roku w sprawie ustalenia list przedstawicieli do kolegium elektorów Uniwersytetu spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, na kadencję 2016-2020 (PDF)

Obwieszczenie nr 8 z dnia 11 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia list kandydatów do kolegium elektorów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego zgłoszonych spośród nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami (PDF)

Obwieszczenie nr 9 z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie wyboru przedstawicieli do kolegium elektorów Wydziału spośród nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, na kadencję 2016-2020 (PDF)

Obwieszczenie nr 10 z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie wyznaczenia miejsc i terminów przyjmowania zgłoszeń osób kandydujących na Dziekana Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego (PDF)

Obwieszczenie nr 11 z dnia 04 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia listy członków kolegium elektorów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego na kadencję 2016-2020 (PDF)

Obwieszczenie nr 12 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia listy kandydatów na dziekana Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego na kadencję 2016-2020 oraz wyznaczenia miejsca i czasu zebrania wyborczego w sprawie wyboru dziekana Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego (PDF)

Informacja kierowana do społeczności Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego (PDF)

Obwieszczenie nr 13 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia liczby i rozdziału mandatów w Radzie Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego na kadencję 2016-2020 (PDF)

Obwieszczenie nr 14 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie wyników głosowania w wyborach dziekana Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz w sprawie składania protestów wyborczych w wyborach na funkcję dziekana Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego na kadencję 2016-2020 (PDF)

Obwieszczenie nr 15 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie stwierdzenia wyboru dziekana Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2016-2020 (PDF)

Obwieszczenie nr 16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia miejsca i terminu przyjmowania zgłoszeń i oświadczeń osób kandydujących na prodziekanów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego (PDF)

Obwieszczenie nr 17 z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia miejsc i terminów przyjmowania zgłoszeń i oświadczeń osób kandydujących do Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego (PDF)

Obwieszczenie nr 18 z dnia 05 maja 2016 r. w sprawie zmiany składu oraz wyborów przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego (PDF)

Obwieszczenie nr 19 z dnia 05 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia listy kandydatów na prodziekanów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego na kadencję 2016-2020 oraz wyznaczenia miejsca i czasu zebrania wyborczego w sprawie wyboru prodziekanów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego (PDF)

Obwieszczenie nr 20 z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wyników wyborów na prodziekanów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego na kadencję 2016 – 2020 oraz w sprawie składania protestów wyborczych w/w wyborach (PDF)

Obwieszczenie nr 21 z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie wyznaczenia miejsca i terminu przeprowadzenia wyborów przedstawicieli do Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego oraz w sprawie wyznaczenia miejsc i terminów przyjmowania zgłoszeń i oświadczeń osób kandydujących do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego (PDF)

Obwieszczenie nr 22 z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia listy kandydatów na przedstawicieli do Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego na kadencję 2016-2020 (PDF)

Obwieszczenie nr 23 z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie stwierdzenia wyborów prodziekanów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2016 – 2020 (PDF)

Obwieszczenie nr 24 z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie uzupełnienia składu Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego (PDF)

Obwieszczenie nr 25 z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wyników wyborów przedstawicieli do Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego na kadencję 2016 – 2020 w grupie nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora, ani stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz w grupie pracowników Wydziału niebędących nauczycielami akademickimi (PDF)

Obwieszczenie nr 26 z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia list kandydatów na przedstawicieli Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego do Senatu oraz w sprawie wyznaczenia miejsc i terminów przeprowadzenia wyborów przedstawicieli Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego do Senatu (PDF)

Obwieszczenie nr 27 z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wyników wyborów przedstawicieli Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego do Senatu UJK na kadencję 2016 – 2020 w obu kuriach nauczycieli akademickich (PDF)

Obwieszczenie nr 28 z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru przedstawicieli do Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego na kadencję 2016 – 2020 oraz w sprawie zatwierdzenia pełnej listy członków Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego kadencji 2016–2020 (PDF)

Obwieszczenie nr 29 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru przedstawicieli Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego do Senatu UJK na kadencję 2016 – 2020 w obu kuriach nauczycieli akademickich (PDF)

Obwieszczenie nr 30 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 21 października 2016 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego kadencji 2016 – 2020 (PDF)

Obwieszczenie nr 31 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Wydziałowej Komisji Wyborczej (PDF)

Obwieszczenie nr 32 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 21 października 2016 r. w sprawie uzupełnienia składu przedstawicieli kurii 1 Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego w Kolegium Elektorów Uniwersytetu kadencji 2016 – 2020 (PDF)

Obwieszczenie nr 33 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego kadencji 2016 – 2020 (PDF)