Studia

 

www.erasmus.ujk.edu.pl

 


ERASMUS+ KROK PO KROKU – Studia

PRZED WYJAZDEM

 • Wybór uczelni partnerskiej
 • Upewnij się, że możesz studiować w ramach podpisanej umowy (umowa musi być podpisana dla Twojego kierunku).
 • Kontakt mailowy z wybraną uczelnią partnerską – dowiedz się, w jakim języku będą prowadzone zajęcia, kiedy zaczyna i kończy się semestr, zgromadź informacje na temat warunków studiowania oraz ewentualnego zakwaterowania.
 • Dowiedz się jakie terminy aplikacji obowiązują w uczelni partnerskiej.
 • Skontaktuj się z koordynatorem w swoim instytucie i zgłoś mu chęć wyjazdu.
 • Wypełnij WNIOSEK dla kandydatów na studia zagraniczne (pamiętaj o potwierdzeniu średniej ocen oraz o akceptacji koordynatora wydziałowego) i dostarcz go do Biura Wymiany Studentów i Doktorantów (ul. Żeromskiego 5, Kielce, II piętro, pokój 50).
 • Jeśli nie załączasz kopii certyfikatu z języka obcego to przygotuj się na egzamin, który odbędzie się w Studium Języków Obcych (o dacie egzaminu zostaniesz poinformowany drogą mailową).
 • O zakwalifikowaniu do programu Erasmus+ zostaniesz poinformowany drogą mailową lub uzyskasz informacje u Instytutowego Koordynatora.
 • Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, niezwłocznie skontaktuj się z Instytutowym Koordynatorem i przedstaw mu harmonogram składania dokumentów do uczelni partnerskiej. Dopilnuj, żeby koordynator przesłał do dziekanatu oraz do uczelni partnerskiej informacje o Twoim zakwalifikowaniu się do wyjazdu.
 • Wraz z Instytutowym i Wydziałowym Koordynatorem przygotuj LEARNING AGREEMENT (LA). Zbierz wymagane podpisy przedstawiciela uczelni przyjmującej oraz koordynatora uczelnianego UJK. Ważne jest, żeby na tym etapie nie przeoczyć żadnego terminu, dlatego obowiązuje nakaz raportowania koordynatorowi o postępach w aplikacji.
 • Wyślij do wybranej uczelni partnerskiej następujące dokumenty (są one dostępne najczęściej na stronie internetowej uczelni partnerskiej):
  • APPLICATION FORM
  • WNIOSEK O ZAKWATEROWANIE – studenci sami poszukują zakwaterowania na czas pobytu za granicą (w akademikach – przy pomocy Biur Obsługi Studentów uczelni partnerskich, bądź prywatnie).
 • W Biurze Wymiany Studentów i Doktorantów otrzymasz zaświadczenie do NFZ. W danym oddziale NFZ uzyskujesz Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego www.nfz.gov.pl/ekuz, a kopię (skan, ksero, zdjęcie) pozostawiasz w Biurze Wymiany Studentów i Doktorantów. W Kielcach Oddział Wojewódzki NFZ znajduje się przy ul. Jana Pawła II 9, tuż obok Rogatki Krakowskiej (naprzeciwko Parku Miejskiego).
 • Upewnij się w Biurze Współpracy z Zagranicą uczelni, do której jedziesz, czy wszystkie formalności zostały załatwione.
 • Miesiąc przed wyjazdem podpisujesz umowę finansową (2 egzemplarze) w Biurze Studentów i Doktorantów UJK. Jeden egzemplarz umowy odbierz przed wyjazdem.
 • Wypełnij obowiązkowy test językowy na platformie OLS (na adres mailowy dostaniesz wezwanie do jego wypełnienia).
 • Upewnij się, że wszystkie formalności zostały dopełnione (kontakt: Biuro Wymiany Studentów i Doktorantów, Koordynator Wydziałowy i Instytutowy, dziekanat, uczelnia partnerska).
 • Dokonaj zakupu biletu podróży. W przypadku podróży samolotem warto pomyśleć o wcześniejszej rezerwacji.

GENERALNA ZASADA! W kontaktach z uczelnią zagraniczną koniecznie posługuj się mailem, a nie telefonem. Będziesz mieć informacje na piśmie (potrzebne w razie niedotrzymania jakichś zobowiązań). O kolejnych krokach niezwłocznie informuj swego koordynatora instytutowego. Jest po to, by Ci pomóc, ale musi wiedzieć o problemie.

W TRAKCIE POBYTU

 • Udaj się do Działu Współpracy z Zagranicą w uczelni partnerskiej oraz do Instytutowego i Wydziałowego Koordynatora w celu ustalenia ewentualnych zmian
  w LEARNING AGREEMENT (LA) i w ciągu 2-3 tygodni zgłoś je Koordynatorowi Instytutowemu.
 • UWAGA! Staraj się zaliczyć wszystkie wybrane przedmioty, ponieważ w razie niezaliczenia któregoś z nich, należy uzupełnić braki w uczelni macierzystej. Ustal ilu punktów ECTS potrzebujesz.
 • Przed powrotem do kraju, uzyskujesz:
  • TRANSCRIPT OF RECORDS (wykaz zaliczeń)
  • CONFIRMATION OF STAY – zaświadczenie od kiedy do kiedy studiowałeś w uczelni partnerskiej (daty powinny być zgodne z datami na Twojej Umowie).

PO POWROCIE

 • W ciągu dwóch tygodni od powrotu zgłaszasz się do Biura Wymiany Studentów i Doktorantów i przedstawiasz:
  • TRANSCRIPT OF RECORDS,
  • CONFIRMATION OF STAY,
  • LEARNING AGREEMENT: część „After Mobility”– ze wszystkimi niezbędnymi podpisami (jeżeli nie masz oddzielnie Transcript of Records),
  • ANKIETĘ STUDENTA – wypełniasz ją on-line, link do ankiety otrzymasz na adres e-mail, podany we wniosku dla kandydatów na studia zagraniczne,
  • RELACJA Z POBYTU – minimum ½ strony A4, którą wraz z min. 2 zdjęciami przesyłasz mailowo do Biura,
  • TEST JĘZYKOWY na platformie OLS.
 • Udajesz się do dziekanatu z kopią TRANSCRIPT OF RECORDS lub LEARNING AGREEMENT (Transcript of Records at the Receiving Institution) z prośbą o zaliczenie i uznanie w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego studiów zagranicznych.
 • W Biurze Wymiany Studentów i Doktorantów przedstawiasz dokument (Transcript of Records and Recognition at the Sending Institution), przygotowany przez koordynatora instytutowego, podpisany przez koordynatora wydziałowego, zawierający wykaz przedmiotów uznanych w uczelni macierzystej na poczet studiów zagranicznych, wraz z ocenami i liczbą punktów ECTS.

Wszystkie formularze znajdziesz na stronie Uniwersytetu związanej z Erasmusem


KOORDYNATORZY

Koordynator Wydziałowy
dr hab. Rafał Kozłowski, prof. UJK, ul. Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce, rafal.kozlowski@ujk.edu.pl, tel. 41 349 6429

Instytut Biologii (Biologia)
dr Ernest Skowron, ul. Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce, ernest.skowron@ujk.edu.pl, tel. 41 349 6354

Instytut Chemii (Chemia, Biotechnologia)
dr Magdalena Marcinkowska, ul. Uniwersytecka 7G, 25-406 Kielce, magdalena.marcinkowska@ujk.edu.pl, tel. 41 349 7012

Instytut Fizyki (Fizyka, Informatyka)
Fizyka: mgr Łukasz Jabłoński, ul. Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce, lukasz.jablonski@ujk.edu.pl, tel. 41 349 6478
Informatyka: dr Tomasz Ruść, ul. Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce, tomasz.rusc@ujk.edu.pl, tel. 41 349 6507

Instytut Geografii i Nauk o Środowisku (Geografia, Turystyka i rekreacja, Ochrona środowiska
dr Grzegorz Wałek, ul. Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce, grzegorz.walek@ujk.edu.pl, tel. 41 349 6409

Katedra Matematyki (Matematyka)
dr Magdalena Nowak, ul. Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce, magdalena.nowak@ujk.edu.pl, tel. 41 349 6280


UMOWY BILATERALNE

Umowy bilateralne wg kierunków oraz krajów


INFO FOR INCOMING STUDENTS

Info for incoming students

Courses in English

Biology, Biotechnology
Chemistry
Environmental Protection
Geography
Mathematics
Physics
Tourism and recreation



Skip to content