Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Rekrutacja na studia I, II stopnia


Zapisz się na studia!


14 czerwca 2019

INŻYNIERIA DANYCH (DATA ENGINEERING)

Chcesz zostać specjalistą w najbardziej dynamicznie rozwijającej się dziedzinie technologii informatycznych? Zapisz się na inżynierię danych. To nowa specjalność, która na świecie uważana jest zgodnie za dominującą profesję XXI wieku.

Więcej informacji o kierunku ...


14 czerwca 2019

Oferta kształcenia w roku akademickim 2019/2020

Oferta kształcenia w roku akademickim 2019/2020


14 czerwca 2019

Informacje dodatkowe

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - Facebooku

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - Twitter

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - Youtube

Wydział Matematyczno Przyrodniczy (Polski Język Migowy)

Rejestracja kandydatów na studia (Polski Język Migowy)


14 czerwca 2019

Skład osobowy Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w roku akad. 2019/2020

Przewodnicząca: dr Magdalena Chrapek, pok. 102D Dziekanat, tel. 41 349 6232, e-mail: magdalena.chrapek@ujk.edu.pl

Z-ca Przewodniczącej: dr hab. Rafał Kozłowski, prof. UJK, pok. 102D Dziekanat, tel. 41 349 6232, e-mail: rafal.kozlowski@ujk.edu.pl

Sekretarz: mgr Paweł Frejowski, pok. 329 Instytut Biologii, tel. 41 349 6355, e-mail: pawel.frejowski@ujk.edu.pl

Z-ca Sekretarza: mgr Karolina Król, pok. 101D Dziekanat, tel. 41 349 6231, e-mail: karolina.krol@ujk.edu.pl

Członkowie:

Biologia, Rolnictwo ekologiczne - dr Paulina Żarnowiec, pok. D07 bud. G Instytut Chemii, tel. 41 349 6120, e-mail: paulina.zarnowiec@ujk.edu.pl

Biotechnologia - mgr Dawid Gmiter, pok. D07 bud. G Instytut Chemii, tel. 41 349 6120, e-mail: dawid.gmiter@ujk.edu.pl

Chemia - dr Katarzyna Jedynak, pok. C435 bud. G Instytut Chemii, tel. 41 349 7073, e-mail: katarzyna.jedynak@ujk.edu.pl

Fizyka, Inżynieria danych, Data engineering - dr Monika Biernacka, pok. 156 Instytut Fizyki, tel. 41 349 6484, e-mail: monika.biernacka@ujk.edu.pl

Fizyka techniczna, Informatyka - mgr Milena Piotrowska, pok. 52 Instytut Fizyki, tel. 41 349 ...., e-mail: milena.piotrowska@ujk.edu.pl

Geografia, Turystyka i rekreacja - dr Patryk Brambert, pok. 445 Instytut Geografii, tel. 41 349 6398, e-mail: patryk.brambert@ujk.edu.pl

Matematyka - dr Barbara Wodecka, pok. 555 Instytut Matematyki, tel. 41 349 6275, e-mail: barbara.wodecka@ujk.edu.pl

Ochrona środowiska, Ochrona środowiska st. inżynierskie - dr Monika Żelezik, pok. A412 bud. G Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska, tel. 41 349 6438, e-mail: monika.zelezik@ujk.edu.pl

Kilka słów o nas

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych jest częścią Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, który jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim. Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktoranckich oraz podyplomowych.