Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Rekrutacja na studia I, II stopnia


Zapisz się na studia!


02 czerwca 2020

Oferta kształcenia w roku akademickim 2020/2021

Oferta kształcenia w roku akademickim 2020/2021


02 czerwca 2020

Informacje dodatkowe

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - Facebooku

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - Twitter

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - Youtube


02 czerwca 2020

Skład osobowy Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w roku akad. 2020/2021

Przewodnicząca: dr Magdalena Chrapek, pok. 102D Dziekanat, tel. 41 349 6232, e-mail: magdalena.chrapek@ujk.edu.pl

Z-ca Przewodniczącej: dr hab. Rafał Kozłowski, prof. UJK, pok. 102D Dziekanat, tel. 41 349 6232, e-mail: rafal.kozlowski@ujk.edu.pl

Sekretarz: mgr Paweł Frejowski, pok. 329 Instytut Biologii, tel. 41 349 6355, e-mail: pawel.frejowski@ujk.edu.pl

Z-ca Sekretarza: mgr Karolina Zych, pok. 101D Dziekanat, tel. 41 349 6231, e-mail: karolina.zych@ujk.edu.pl

Członkowie:

Biologia, Rolnictwo ekologiczne - dr Anna Łubek, pok. 226 Instytut Biologii, tel. 41 349 6343, e-mail: anna.lubek@ujk.edu.pl

Biotechnologia, Chemia - dr Magdalena Marcinkowska, pok. C116 bud. G Instytut Chemii, tel. 41 349 7012, e-mail: magdalena.marcinkowska@ujk.edu.pl

Fizyka, Fizyka techniczna, Informatyka, Inżynieria danych, Data engineering - mgr Milena Piotrowska, pok. 52 Instytut Fizyki, tel. 41 349 ...., e-mail: milena.piotrowska@ujk.edu.pl

Geografia, Turystyka i rekreacja - dr Paweł Przepióra, pok. 240 Instytut Geografii, tel. 41 349 6408, e-mail: pawel.przepiora@ujk.edu.pl

Matematyka - dr Joanna Garbulińska-Węgrzyn, pok. 560 Instytut Matematyki, tel. 41 349 6280, e-mail: joanna.garbulinska@ujk.edu.pl

Ochrona środowiska, Ochrona środowiska st. inżynierskie - dr Monika Żelezik, pok. A412 bud. G Instytut Geografii, tel. 41 349 6438, e-mail: monika.zelezik@ujk.edu.pl