Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Rekrutacja do projektu27 stycznia 2021

Wyniki rekrutacji do modułu stażowego

Szanowni Studenci,

Poniżej podajemy wyniki rekrutacji do modułu stażowego w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach". Dalsze informacje oraz terminy będą na bieżąco podawane na stronie oraz przesyłane drogą mailową.

Wyniki rekrutacji do modułu stażowego w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach".


19 stycznia 2021

Nabór na płatne, trzymiesięczne staże

Szanowni Studenci,

ogłaszamy nabór na płatne, trzymiesięczne staże realizowane w ramach projektu NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Staże skierowane są do studentów:

1. Ochrona środowiska - studia inżynierskie semestr VII – 7 miejsc

2. Fizyka techniczna - studia inżynierskie semestr VII – 3 miejsca

3. Informatyka - studia inżynierskie semestr VII – 19 miejsc

Aby zgłosić się do udziału w projekcie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej). Podpisane formularze należy zeskanować (lub zrobić zdjęcia) i przesłać na adres: karolina.zych@ujk.edu.pl. Do formularza należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów rekrutacji określonych w Regulaminie projektu. Średnią ocen z ostatniego zaliczonego roku można sprawdzić w WU. Oryginały dokumentów trzeba będzie dostarczyć w późniejszym terminie. Regulamin projektu dostępny jest na stronie Wydziału.

Z tytułu odbywania stażu przysługuje stypendium stażowe (ok. 2 200 zł za miesiąc). Dodatkowo, w uzasadnionych przypadkach można ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania, dojazdu itp.

Nabór zgłoszeń trwa od 19 do 25 stycznia 2021 r.

Pytania oraz wypełnione formularze zgłoszeniowe proszę kierować na adres: karolina.zych@ujk.edu.pl lub pod nr telefonu 41 349 6231.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA DO PROJEKTU


27 maja 2020

Wyniki rekrutacji do modułu stażowego

Szanowni Studenci,

Poniżej podajemy wyniki rekrutacji do modułu stażowego w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach". Dalsze informacje oraz terminy będą na bieżąco podawane na stronie oraz przesyłane drogą mailową.

Wyniki rekrutacji do modułu stażowego w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach".


12 maja 2020

Nabór na płatne, trzymiesięczne staże wakacyjne

Szanowni Studenci,

ogłaszamy nabór na płatne, trzymiesięczne wakacyjne staże realizowane w ramach projektu NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Staże skierowane są do studentów IV semestru II stopnia CHEMII i BIOTECHNOLOGII, I i III semestru II stopnia FIZYKI oraz VI semestru studiów licencjackich OCHRONY ŚRODOWISKA.

Aby zgłosić się do udziału w projekcie, należy wypełnić załączony do maila formularz zgłoszeniowy. Podpisane formularze należy zeskanować (lub zrobić zdjęcia) i przesłać na adres: karolina.zych@ujk.edu.pl. Do formularza należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów rekrutacji określonych w Regulaminie projektu. Średnią ocen z ostatniego zaliczonego roku można sprawdzić w WU. Oryginały dokumentów trzeba będzie dostarczyć w późniejszym terminie. Regulamin projektu dostępny jest na stronie Wydziału.

Z tytułu odbywania stażu przysługuje stypendium stażowe (ok. 2 500 zł za miesiąc). Dodatkowo, w uzasadnionych przypadkach można ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania, dojazdu itp.

Nabór zgłoszeń trwa od 12 maja 2020r. do 25 maja 2020r.

Pytania oraz wypełnione formularze zgłoszeniowe proszę kierować na adres: karolina.zych@ujk.edu.pl.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA DO PROJEKTU


04 marca 2020

Uwaga studenci VII semestru Informatyki

Szanowni Państwo, Studenci VII semestru Informatyki,

Poniżej podajemy wyniki rekrutacji do modułu stażowego w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach." Dalsze informacje oraz terminy będą na bieżąco podawane na stronie oraz przesyłane drogą mailową.

Wyniki rekrutacji do modułu stażowego w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach."


15 stycznia 2020

Rekrutacja

Szanowni Studenci VII semestru Informatyki,

W dniach od 15.01.2020r. do 17.01.2020r. odbywa się rekrutacja na staże w ramach projektu "NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach". Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć w Dziekanacie pokój 101D.

Formularz zgloszeniowy NOWE PERSPEKTYWY


25 listopada 2019

Spotkanie informacyjne

W dniu 26.11.2019 roku (wtorek) o godz. 11.30 w sali 357 odbędzie się spotkanie informacyjne ze studentami IV roku kierunku informatyka w sprawie programu stażowego realizowanego w ramach projektu NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.


28 marca 2019

Wyniki rekrutacji do programu stażowego

Szanowni Państwo,

Podajemy wyniki rekrutacji do modułu stażowego w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Wyniki rekrutacji

Dalsze informacje oraz terminy będą na bieżąco podawane na stronie oraz przesyłane drogą mailową.


15 marca 2019

Informacja dla nauczycieli akademickich

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zaprasza NAUCZYCIELI AKADEMICKICH na bezpłatne szkolenia, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, podnoszące kompetencje dydaktyczne organizowane w ramach projektu pt.: „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”.

TEMATYKA SZKOLEŃ

- Tworzenie multimedialnych prezentacji, wykorzystanie technik 3D – 24 godz.,

- Statistica - Moduł Podstawowy – 16 godz.,

- Statistica - Moduł Metody wizualizacji danych – 8 godz.,

- Statistica - Moduł Analiza wariancji – 16 godz.,

- Statistica - Moduł Praktyczne zastosowanie technik regresyjnych w Statistica – 16 godz.,

- Coaching i mentoring w pracy wykładowcy akademickiego,

- Kurs języka angielskiego – specjalistyczny techniczny i przyrodniczy j. angielski – 75 godz.

Więcej informacji nt. szkoleń w załączniku „Regulamin” na stronie internetowej

FORMA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w załączniku, należy złożyć w dniach 22 marca 2019 roku lub 29 marca 2019 roku w godz. 9.30-11.00 w pokoju 201 Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (budynek A, ul. Świętokrzyska 21, Kielce). Przewiduje się możliwość wysłania zgłoszenia w formie elektronicznej, dostarczając formularz zgłoszeniowy w formie papierowej w terminie innym niż powyższe (e-mail: paulina.koziel@ujk.edu.pl lub agnieszka.rozwadowska@ujk.edu.pl ). Liczba miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona.

Kontakt: paulina.koziel@ujk.edu.pl lub agnieszka.rozwadowska@ujk.edu.pl

Formularz zgłoszeniowy

Z wyrazami szacunku,

Koordynatorzy

Kozieł Paulina, Rozwadowska Agnieszka


04 marca 2019

Spotkanie informacyjne

W dniu 05.03.2019 roku o godz. 12.45 w sali C405 odbędzie się spotkanie informacyjne ze studentami II roku drugiego stopnia na kierunku chemia ws. Programu stażowego realizowanego w ramach projetu Nowe Perspektywy.


27 lutego 2019

Spotkanie informacyjne

W dniu 27.02.2019 roku o godz.10.00 w sali A407 odbyło się spotkanie informacyjne w sprawie programu stażowego realizowanego w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” w zakresie wsparcia studentów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.

Spotkanie informacyjne - plakat


27 lutego 2019

Rekrutacja na staże

W dniach od 27.02.2019 r. do 15.03.2019 r. odbywa się rekrutacja na staże w ramach projektu "NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach"

Rekrutacja dotyczy studentów II roku II stop. Ochrony Środowiska oraz II roku II stop. Chemii.


26 lutego 2019

Dokumenty

Formularz zgłoszeniowy kandydata do projektu

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie uczestnika projektu