Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Rekrutacja do projektu21 października 2019

Lista studentów ochrony środowiska zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Lista studentów Ochrony środowiska studia inżynierskie zakwalifikowanych do udziału w projekcie „NOWE HORYZONTY-program rozwoju kompetencji studentów kierunku ochrona środowiska oraz turystyka i rekreacja Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”- 6 nabór

132895, 133064, 129820, 123340, 135157, 132711, 134122, 131024, 135795


21 października 2019

Rekrutacja do projektu - 6 nabór

Informujemy, iż w terminie 21.10.2019r. – 25.10.2019r. przyjmowane będą zgłoszenia studentów i studentek kierunku turystyka i rekreacja (semestr III) do projektu „NOWE HORYZONTY - program rozwoju kompetencji studentów kierunku ochrona środowiska oraz turystyka i rekreacja Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”.

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do Biura Projektu we wskazanym wyżej terminie w godz. 9:00-14:00 – pokój A410 - Sekretariat Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska, budynek G Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego UJK w Kielcach, ul. Świętokrzyska 15, mgr Agata Sierczyńska, tel. 41 349 64 32

Zasady rekrutacji do projektu zawiera REGULAMIN PROJEKTU oraz Formularz zgłoszeniowy do projektu dostępne na stronie internetowej http://www.ujk.edu.pl/nowe_horyzonty.html


11 października 2019

Rekrutacja do projektu - 6 nabór

Informujemy, iż w terminie 16.10.2019r. – 18.10.2019r. przyjmowane będą zgłoszenia studentów i studentek kierunku ochrona środowiska I stopnia (semestr III) do projektu „NOWE HORYZONTY - program rozwoju kompetencji studentów kierunku ochrona środowiska oraz turystyka i rekreacja Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”.

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do Biura Projektu we wskazanym wyżej terminie w godz. 9:00-14:00 – pokój A 410 - Sekretariat Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska, budynek G Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego UJK w Kielcach, ul. Świętokrzyska 15, mgr Agata Sierczyńska, tel. 41 349 64 32

Zasady rekrutacji do projektu zawiera REGULAMIN PROJEKTU oraz Formularz zgłoszeniowy do projektu dostępne na stronie internetowej http://www.ujk.edu.pl/nowe_horyzonty.html


29 kwietnia 2019

Lista studentów ochrony środowiska zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Lista studentów Ochrony środowiska studia inżynierskie zakwalifikowanych do udziału w projekcie „NOWE HORYZONTY-program rozwoju kompetencji studentów kierunku ochrona środowiska oraz turystyka i rekreacja Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”- 5 nabór

131852, 132171, 131891, 132088, 132091, 119690, 131986, 131880


12 kwietnia 2019

Rekrutacja do projektu - 5 nabór

Informujemy, iż

w terminie 18.04.2019r. – 26.04.2019r. przyjmowane będą zgłoszenia studentów i studentek kierunku

- ochrona środowiska I stopnia inżynierskie (semestr IV)

do projektu „NOWE HORYZONTY - program rozwoju kompetencji studentów kierunku ochrona środowiska oraz turystyka i rekreacja Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”.

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do Biura Projektu we wskazanym wyżej terminie w godz. 9:00-14:00 – pokój A 4.10 - Sekretariat Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska, budynek G Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego UJK w Kielcach, ul. Świętokrzyska 15, mgr Agata Sierczyńska, tel. 41 349 64 32

Zasady rekrutacji do projektu zawiera REGULAMIN PROJEKTU oraz Formularz zgłoszeniowy do projektu dostępne są na stronie internetowej http://www.ujk.edu.pl/nowe_horyzonty.html


05 listopada 2018

Lista studentów turystyki i rekreacji zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Lista studentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie „NOWE HORYZONTY - program rozwoju kompetencji studentów kierunku ochrona środowiska oraz turystyka i rekreacja Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” - 4 nabór:

131994, 132062, 127376, 129587, 132075, 128193, 130071, 130080, 130133, 126271, 132006, 130255, 127316, 130330, 132101, 126426, 130512, 130827, 126604, 131263, 126619, 130604, 130607, 130666, 130669, 127555, 130797, 131659, 126919, 131536, 127017, 130936, 130951, 127349, 127168


05 listopada 2018

Lista studentów ochrony środowiska zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Lista studentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie „NOWE HORYZONTY - program rozwoju kompetencji studentów kierunku ochrona środowiska oraz turystyka i rekreacja Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” - 4 nabór

129539, 129557, 131634, 131334, 132090, 130209, 130472, 130651, 131741


19 października 2018

Rekrutacja do projektu - 4 nabór

Informujemy, iż

w terminie 24.10.2018r. – 31.10.2018r. przyjmowane będą zgłoszenia studentów i studentek kierunku

- turystyka i rekreacja I stopnia (semestr III, IV, V, VI)

- ochrona środowiska II stopnia (semestr I, II, III, IV)

do projektu „NOWE HORYZONTY - program rozwoju kompetencji studentów kierunku ochrona środowiska oraz turystyka i rekreacja Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”.

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do Biura Projektu we wskazanym wyżej terminie w godz. 9:00-14:00 – pokój A 4.10 - Sekretariat Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska, budynek G Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego UJK w Kielcach, ul. Świętokrzyska 15, mgr Agata Sierczyńska, tel. 41 349 64 32

Zasady rekrutacji do projektu zawiera REGULAMIN PROJEKTU oraz Formularz zgłoszeniowy do projektu dostępne są na stronie internetowej http://www.ujk.edu.pl/nowe_horyzonty.html


13 kwietnia 2018

Lista studentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie - 3 nabór

Lista studentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie „NOWE HORYZONTY-program rozwoju kompetencji studentów kierunku ochrona środowiska oraz turystyka i rekreacja Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” - III nabór:

132234, 116389, 127913, 124360, 123687, 120342, 123680, 123658, 127203, 116984, 128352, 127670, 123696, 128029, 128320


05 kwietnia 2018

Rekrutacja do projektu - 3 nabór

Informujemy, iż w terminie 6.04.2018r. – 12.04.2018r. przyjmowane będą zgłoszenia studentów i studentek kierunku

  • turystyka i rekreacja I stopnia (semestr III, IV, V, VI)
  • ochrona środowiska II stopnia (semestr I, II, III, IV)

do projektu „NOWE HORYZONTY - program rozwoju kompetencji studentów kierunku ochrona środowiska oraz turystyka i rekreacja Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”.

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do Biura Projektu we wskazanym wyżej terminie w godz. 9:00-14:00 – pokój A 4.10 - Sekretariat Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska, budynek G Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego UJK w Kielcach, ul. Świętokrzyska 15, mgr Agata Sierczyńska, tel. 41 349 64 32

Zasady rekrutacji do projektu zawiera REGULAMIN PROJEKTU oraz Formularz zgłoszeniowy do projektu dostępne są na stronie internetowej http://www.ujk.edu.pl/nowe_horyzonty.html


13 listopada 2017

Lista studentów TIR zakwalifikowanych do udziału w projekcie-II nabór

Lista studentów Turystyki i rekreacji zakwalifikowanych do udziału w projekcie „NOWE HORYZONTY - program rozwoju kompetencji studentów kierunku ochrona środowiska oraz turystyka i rekreacja Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”(2 nabór):

123662, 124666, 123666, 103066, 123672, 123676, 123678, 122716, 123684, 124207, 123688, 123689, 123693, 123697, 127247, 128438, 127960, 125600, 127637, 125793, 125844, 123985, 125924, 126146, 127813, 126247, 127665, 128393


17 pażdziernika 2017

Rekrutacja do projektu - 2 nabór

Informujemy, iż

1. w terminie 13.10.2017r. – 20.10.2017r. przyjmowane będą zgłoszenia studentów i studentek kierunku - turystyka i rekreacja I stopnia (semestr III, IV, V, VI)

2. w terminie 19.10.2017r. – 27.10.2017r. przyjmowane będą zgłoszenia studentów i studentek kierunku - ochrona środowiska II stopnia (semestr I, II, III, IV)

do projektu „NOWE HORYZONTY - program rozwoju kompetencji studentów kierunku ochrona środowiska oraz turystyka i rekreacja Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”.

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do Biura Projektu we wskazanym wyżej terminie w godz. 9:00-14:00 – pokój A 4.10 - Sekretariat Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska, budynek G Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego UJK w Kielcach, ul. Świętokrzyska 15, mgr Agata Sierczyńska, tel. 41 349 64 32

Zasady rekrutacji do projektu zawiera REGULAMIN PROJEKTU oraz Formularz zgłoszeniowy do projektu dostępne są na stronie internetowej


10 października 2017

Spotkanie dla studentów Turystyki i Rekreacji dotyczące rekrutacji

Spotkanie dla studentów Turystyki i Rekreacji dotyczące rekrutacji do projektu NOWE HORYZONTY odbędzie się:

  • 11.10.2017r. godz. 9.00 sala 347A dla studentów II roku
  • 12.10.2017r. godz.13.15 sala 347A dla studentów III roku

18 kwietnia 2017

Lista studentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Lista studentów Turystyki i rekreacji zakwalifikowanych do udziału w projekcie „NOWE HORYZONTY - program rozwoju kompetencji studentów kierunku ochrona środowiska oraz turystyka i rekreacja Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”:

121431, 111141, 123692, 118696, 118635, 118700, 121335, 119520, 118766, 120371, 118690, 124267, 119131, 120550, 120561, 119264, 123670, 122144, 120103, 119743, 122760, 114942, 120480, 123699, 124679, 120577, 124210, 124452, 119358, 124155, 123694, 118861, 118887

Lista studentów Ochrony środowiska zakwalifikowanych do udziału w projekcie „NOWE HORYZONTY - program rozwoju kompetencji studentów kierunku ochrona środowiska oraz turystyka i rekreacja Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”:

115670, 115547, 116516, 111056, 115660, 111244, 117425, 113493, 115666, 112821, 127547, 122372, 118623, 114935, 121822, 108888, 116860, 119717, 111204, 115835, 119196, 119493, 117328, 107151, 121496, 116112, 118646, 115743, 113700, 125255, 123136, 113380, 124790


10 kwietnia 2017

Rekrutacja do projektu

Informujemy, iż w terminie 11.04.2017r. – 13.04.2017r. przyjmowane będą zgłoszenia studentów i studentek kierunków:

  • turystyka i rekreacja I stopnia (semestr III, IV, V, VI)
  • ochrona środowiska I stopnia (semestr III, IV, V, VI)
  • ochrona środowiska II stopnia (semestr I, II, III, IV)

do projektu „NOWE HORYZONTY - program rozwoju kompetencji studentów kierunku ochrona środowiska oraz turystyka i rekreacja Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”.

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do Biura Projektu we wskazanym wyżej terminie w godz. 9:00-14:00 – pokój A 4.10 - Sekretariat Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska, budynek G Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego UJK w Kielcach, ul. Świętokrzyska 15, mgr Agata Sierczyńska, tel. 41 349 64 32

Zasady rekrutacji do projektu zawiera REGULAMIN PROJEKTU

Formularz zgłoszeniowy do projektu - druk kolorowy

Formularz zgłoszeniowy do projektu - druk czarno-biały