Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

O projekcie10 kwietnia 2017

Informacje ogólne

„NOWE HORYZONTY - program rozwoju kompetencji studentów kierunku ochrona środowiska oraz turystyka i rekreacja Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” nr POWR.03.01.00-00-K172/16

Działanie 3.1 POWER Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu: Podniesienie kluczowych kompetencji zawodowych, interpersonalnych, analitycznych u 117 studentów/tek studiów stacjonarnych kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA (I i II stopnia) oraz TURYSTYKA I REKREACJA (I stopnia) na rzecz dalszego kształcenia i/lub zatrudnienia absolwentów.

Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do 120 studentów/tek czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych kierunków:

 • turystyka i rekreacja I stopnia (semestr III, IV, V, VI)
 • ochrona środowiska I stopnia (semestr III, IV, V, VI)
 • ochrona środowiska II stopnia (semestr I, II, III, IV)

Opis projektu:

Wsparcie świadczone w ramach projektu obejmuje:

1) rozwój kompetencji studentów/tek kierunku TURYSTYKA i REKREACJA poprzez:

 • SZKOLENIE CERTYFIKOWANE - Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) ISO 9001 w wymiarze 52 godz. dydatkycznych wraz z egzaminem certyfikacyjnym wg standardu Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji
 • SZKOLENIE CERTYFIKOWANE - Znakarz szlaków nizinnych w wymiarze 32 godz. dydaktycznych wraz z egzaminem wg standardu PTTK
 • ZAJĘCIA WARSZTATOWE - Warsztat pracy przewodnika turystycznego terenowego po województwie świętokrzyskim w wymiarze 100 godz. dydaktycznych (ćwiczenia teoretyczne, wycieczki piesze, autokarowe i praktyki przewodnika zgodnie z wytycznymi ZG PTTK). Zajęcia kończą się egzaminem wg standardu PTTK - 2 dni: teoria+praktyka (samodzielne poprowadzenie trasy wycieczki)
 • ZAJĘCIA WARSZTATOWE - Tworzenie geoproduktu turystycznego w wymiarze 40 godz.
 • WIZYTY STUDYJNE u pracodawców branży turystycznej i rekreacji - zajęcia w formie warsztatów w 8 godz. dydaktycznych
 • ZADANIA PRAKTYCZNE W FORMIE PROJEKTOWEJ realizowane przez zespoły studentów/tek jako element przygotowania dyplomowania w wymiarze 40-60 godz. dydaktycznych.

2) rozwój kompetencji studentów/tek kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA poprzez:

 • ZAJĘCIA WARSZTATOWE - Asystent Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001 w wymiarze 20 godz. wraz z egzaminem certyfikacyjnym wg standardu Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji
 • SZKOLENIE CERTYFIKOWANE - Pełnomocnik Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO14001 w wymiarze 64 godz. wraz z egzaminem certyfikacyjnym wg standardu Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji
 • WIZYTY STUDYJNE w przedsiębiorstwach z wdrożonym ISO14001 - AUDYT ŚRODOWISKOWY W PRAKTYCE – w wymiarze 32 godz. (4dni*8h)
 • ZADANIA PRAKTYCZNE W FORMIE PROJEKTOWEJ - ASPEKTY WDRAŻANIA SZŚ wg ISO14001 - praca nad projektem jako element przygotowania dyplomowania w wymiarze 40 - 60godz.;
 • WARSZTATY PRAKTYKA ZAWODU - TECHNOLOGIE OZE, EWE w wymiarze 8 godz.

3) rozwój kompetencji 'miękkich' w obszarze KOMUNIKACJA - WSPÓŁPRACA – ASERTYWNOŚĆ poprzez warsztaty w wymiarze 16 godz. dydaktycznych o tematyce:

 • Komunikacja i asertywność
 • Współpraca w zespole

Termin realizacji: 01.04.2017r. - 31.03.2020r.

Wartość projektu: 736 731,24 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego 84,28% - 620 917,09 zł

Zarządzenie Nr 16/2018 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 marca 2018 roku zmieniające zarządzenie Nr 45/2017 w sprawie wprowadzenia regulaminu projektu „NOWE HORYZONTY - program rozwoju kompetencji studentów kierunku ochrona środowiska oraz turystyka i rekreacja Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”

Zarządzenie Nr 45/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulamin projektu „NOWE HORYZONTY - program rozwoju kompetencji studentów kierunku ochrona środowiska oraz turystyka i rekreacja Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” Zmienione zarządzeniem 16/2018

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Kilka słów o nas

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych jest częścią Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, który jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim. Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktoranckich oraz podyplomowych.