Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

O projekcie


Projekt realizowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”


13 marca 2017

Informacje ogólne

Projekt prowadzony we współpracy z Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym

„Każdy może zostać naukowcem - warsztaty naukowe odpowiedzią na specjalne potrzeby edukacyjne”

Celem projektu jest rozbudzenie ciekawości poznawczej w zakresie nauk przyrodniczych uczniów w wieku 12-16 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym objętych kształceniem specjalnym poprzez organizację zajęć dydaktycznych w formie eksperymentów/warsztatów/doświadczeń na terenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego (Biobank Świętokrzyski, Centrum Nauki da Vinci) w Podzamczu koło Chęcin oraz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego (Wydział matematyczno-Przyrodniczy w Kielcach).

W ramach projektu Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zaplanowało uczestnikom projektu niżej przedstawione zajęcia:

  • Tajemniczy świat bryłki gleby
  • Przez żołądek do serca
  • Świetlne eksperymenty
  • Zadbaj o klimat

Zajęcia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach przygotowują i prowadzą: dr Beata Szczepanik, dr Danuta Grabka, mgr Angelika Kamizela, prof. zw. dr hab. Marek Jóźwiak, prof. UJK dr hab. Rafał Kozłowski

Koordynator: dr hab. Rafał Kozłowski, prof. UJK (rafalka@ujk.edu.pl)

Administrator: Agnieszka Łomińska (agnieszka.lominska@ujk.edu.pl), Agata Sierczyńska (agasie@ujk.edu.pl)