Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Rekrutacja do projektu12 września 2019

Rekrutacja dodatkowa

Termin rekrutacji dodatkowej: 12.09.2019 r. – 18.09.2019 r.

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do projektu w Biurze Projektu: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - przy ul. Świętokrzyska 15G, 25-406 Kielce, pokój C424 oraz Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne w Podzamczu koło Chęcin – Podzamcze 45, 26-060 Chęciny, Budynek Biobanku, pokój nr 3/13

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie odbywa się poprzez złożenie do wychowawcy grupy w MOW / MOS Formularza zgłoszeniowego z dołączonymi dokumentami/kserokopiami, potwierdzającymi spełnienie określonych kryteriów rekrutacji (formularz zgłoszeniowy można pobrać bezpośrednio u wychowawcy grupy MOW / MOS, od dyrekcji MOW / MOS lub ze strony projektu).

Rekrutacja jest prowadzona przez komisję składającą się z 1 osoby z UJK i 1 osoby z RCN-T powołaną przez Dziekana Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.

O wyniku rekrutacji kandydaci/tki zostaną powiadomieni poprzez wychowawców w grupach MOW / MOS.


19 marca 2019

Rekrutacja

1. Termin rekrutacji: styczeń – marzec 2019 r.

2. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do projektu w Biurze Projektu: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - przy ul. Świętokrzyska 15G, 25-406 Kielce, pokój C424 oraz Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne w Podzamczu koło Chęcin – Podzamcze 45, 26-060 Chęciny, Budynek Biobanku, pokój nr 3/13

3. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie odbywa się poprzez złożenie do wychowawcy grupy w MOW / MOS Formularza zgłoszeniowego z dołączonymi dokumentami/kserokopiami, potwierdzającymi spełnienie określonych kryteriów rekrutacji (formularz zgłoszeniowy można pobrać bezpośrednio u wychowawcy grupy MOW / MOS, od dyrekcji MOW / MOS lub ze strony projektu).

4. Rekrutacja jest prowadzona przez komisję składającą się z 1 osoby z UJK i 1 osoby z RCN-T powołaną przez Dziekana Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.

5. O wyniku rekrutacji kandydaci/tki zostaną powiadomieni poprzez wychowawców w grupach MOW / MOS.

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja uczestnika projektu

Oświadczenie uczestnika projektu

Regulamin projektu