Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Postępowania habilitacyjne


Pliki do pobrania

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich i postępowania habilitacyjnego na WM

Oświadczenie kandydata o finansowaniu kosztów postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego

Oświadczenie jednostki zatrudniającej kandydata o finansowaniu kosztów postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego


dr Sławomir Jaworski

Wniosek z dnia 19 kwietnia 2019 roku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

Autoreferat na podstawie cyklu prac na temat "Biologiczna interakcja pomiędzy grafenem i jego pochodnymi a strukturą żywego organizmu ze szczególnym uwzględnieniem działania toksycznego i terapeutycznego"

Informacja o składzie komisji habilitacyjnej

Harmonogram przebiegu postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne


dr Agnieszka Parzych

Wniosek z dnia 27 marca 2019 roku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

Autoreferat na podstawie cyklu prac na temat "Bioakumulacja makro- i mikroskładników w roślinach ekosystemów źródliskowych w warunkach ograniczonej antropopresji"

Informacja o składzie komisji habilitacyjnej

Harmonogram przebiegu postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne


dr Agnieszka Grzelak

Wniosek z dnia 22 marca 2019 roku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

Autoreferat na podstawie cyklu prac na temat "Rola stresu oksydacyjnego w odpowiedzi komórek ssaków na działanie nanocząstek srebra i jego implikacje dla zjawiska oporności wielolekowej"

Informacja o składzie komisji habilitacyjnej

Harmonogram przebiegu postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne


dr inż. Magdalena Pogorzelec

Wniosek z dnia 15 marca 2019 roku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

Autoreferat na podstawie cyklu prac na temat "Wybrane aspekty biologii reliktowych gatunków wierzb Salix lapponum i Salix myrtilloides w perspektywie czynnej ochrony ich populacji"

Informacja o składzie komisji habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne


dr Teresa Noga

Wniosek z dnia 11 marca 2019 roku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

Autoreferat na podstawie cyklu prac na temat "Rzadkie, zagrożone i nowe dla Polski taksony okrzemek w aspekcie różnorodności gatunkowej zbiorowisk ze szczególnym uwzględnieniem unikalnych i niezbadanych siedlisk"

Informacja o składzie komisji habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne


dr Aldona Kubala-Kukuś

Wniosek z dnia 25 stycznia 2019 roku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

Autoreferat na podstawie cyklu prac na temat "Niskokątowa spektroskopia rentgenowska i jej wybrane zastosowania interdyscyplinarne"

Informacja o składzie komisji habilitacyjnej

Harmonogram przebiegu postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk fizycznych


dr Przemysław Bernard Kościk

Wniosek z dnia 14 sierpnia 2018 roku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

Autoreferat na podstawie cyklu prac na temat "Korelacje kwantowe w układach oddziałujących cząstek"

Informacja o składzie komisji habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka

Harmonogram przebiegu postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk fizycznych


dr Halina Lisowska

Wniosek z dnia 28 maja 2018 roku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

Autoreferat na podstawie cyklu prac na temat "Wpływ hipotermii na odpowiedź komórkową wywołaną promieniowaniem jonizującym"

Informacja o składzie komisji habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia

Harmonogram przebiegu postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk biologicznych


dr Jacek Kuchinka

Wniosek z dnia 30 marca 2018 roku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

Autoreferat na podstawie cyklu prac na temat "Tętnicze zaopatrzenie głowy u gryzoni należących do rodzin: Chinchillidae, Cavidae i Muridae ze szczególnym uwzględnieniem zmienności tętnicy ocznej wewnętrznej, układu tętnic podstawy mózgowia oraz tętnicy strzemiączkowej"

Informacja o składzie komisji habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia

Harmonogram przebiegu postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk biologicznych


dr Kamil Brzóska

Wniosek z dnia 15 grudnia 2017 roku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

Autoreferat na podstawie cyklu prac na temat "Sygnalizacja komórkowa związana z rozwojem reakcji zapalnej i apoptozą w odpowiedzi komórki na czynniki wywołujące stres oksydacyjny i uszkodzenia DNA"

Informacja o składzie komisji habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia

Harmonogram przebiegu postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk biologicznych


dr Grzegorz Stefanek

Wniosek z dnia 12 października 2016 roku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

Autoreferat na podstawie cyklu prac na temat "Przepływ eliptyczny i fluktuacje od przypadku do przypadku w zderzeniach ciężkich jonów przy energiach akceleratora SPS"

Informacja o składzie komisji habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka


dr Dariusz Banaś

Wniosek z dnia 14 grudnia 2015 roku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

Autoreferat na podstawie cyklu prac na temat "Badanie zderzeń wysokonaładowanych jonów uranu z elektronami metodami spektroskopii rentgenowskiej"

Informacja o składzie komisji habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka

Harmonogram przebiegu postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk fizycznych


dr Jakub Szlachetko

Wniosek z dnia 20 sierpnia 2015 roku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

Autoreferat na podstawie cyklu prac na temat "Synchrotronowe metody spektroskopii rentgenowskiej w badaniach struktury elektronowej i dynamiki przemian materii"

Informacja o składzie komisji habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka

Harmonogram przebiegu postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk fizycznych


dr Maciej Rybczyński

Wniosek z dnia 27 marca 2014 roku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

Autoreferat na podstawie cyklu prac na temat "Analiza fluktuacji i korelacji w zderzeniach relatywistycznych jonów"

Informacja o składzie komisji habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka

Harmonogram przebiegu postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk fizycznych


dr Katarzyna Grebieszkow

Wniosek z dnia 17 sierpnia 2012 roku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

Autoreferat na podstawie cyklu prac na temat "Badanie fluktuacji dynamicznych w zderzeniach ciężkich relatywistycznych jonów"

Informacja o składzie komisji habilitacyjnej

Uchwała Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka

Harmonogram przebiegu postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk fizycznych