Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Pliki do pobrania


Dla studentów

Wniosek o wyrażenie zgody o skierowanie na powtarzanie semestru/roku studiów

Opinia kierownika jednostki w sprawie powtarzania semestru

Wniosek o wyrażenie zgody na indywidualną organizację studiów

Wniosek dotyczący indywidualnej organizacji studiów - Harmonogram zaliczeń i egzaminów w trakcie indywidualnej organizacji studiów

Wniosek o udzielenie urlopu długoterminowego

Wniosek o udzielenie urlopu krótkoterminowego

Wniosek o udzielenie urlopu naukowego

Wniosek o udzielenie urlopu zdrowotnego

Wniosek o wyrażenie zgody na wpis warunkowy

Wniosek o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej

Wniosek o wyrażenie zgody na zmianę formy studiów

Wniosek o wyrażenie zgody na zmianę kierunku studiów

Wniosek o wyrażenie zgody na zmianę ścieżki kształcenia na kierunku studiów

Wzór podania do Prodziekan ds. Kształcenia

Opinia kierownika jednostki w sprawie wznowienia studiów

Wniosek o ulgę w opłacie za usługi edukacyjne

Application for a reduction in tuition fees


Dla absolwentów

Ankieta do suplementu

Karta obiegowa

Oświadczenie ogólne

Wzór fiszki

Wzór strony tytułowej pracy

Obrony zdalne:

Instrukcja przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w formie zdalnej z wykorzystaniem technologii informatycznych

Wniosek o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w formie zdalnej z wykorzystaniem technologii informatycznych

Oświadczenie studenta przystępującego do egzaminu dyplomowego w formie zdalnej z wykorzystaniem technologii informatycznych

Ankieta samooceny osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia:

Biologia I stop.

Biologia II stop.

Biologia II stop. nauczycielska

Biotechnologia I stop.

Biotechnologia II stop.

Chemia I stop.

Chemia II stop.

Chemia II stop. nauczycielska

Fizyka II stop.

Fizyka techniczna I stop.

Geografia I stop.

Geografia I stop. nauczycielska

Geografia II stop.

Geografia II stop. nauczycielska

Informatyka I stop.

Informatyka i ekonometria I stop.

Matematyka I stop.

Matematyka II stop.

Ochrona środowiska I stop.

Ochrona środowiska II stop.

Rolnictwo ekologiczne I stop.

Turystyka i rekreacja I stop.