Postępowania habilitacyjne

 
Pliki do pobrania

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich i postępowania habilitacyjnego na WM
Oświadczenie kandydata o finansowaniu kosztów postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego
Oświadczenie jednostki zatrudniającej kandydata o finansowaniu kosztów postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanegodr Karol Ciepluch

Wniosek z dnia 20 listopada 2020 roku o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
Informacja o składzie komisji habilitacyjnej
Recenzja osiągnięć 1
Recenzja osiągnięć 2
Recenzja osiągnięć 3
Recenzja osiągnięć 4
Uchwała Komisji habilitacyjnej powołanej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne
Uchwała Rady Naukowej Instytutu Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne


dr Anna Łubek

Wniosek z dnia 23 września 2020 roku o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
Informacja o składzie komisji habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne
Recenzja osiągnięć 1
Recenzja osiągnięć 2
Recenzja osiągnięć 3
Recenzja osiągnięć 4
Uchwała Komisji habilitacyjnej powołanej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne
Uchwała Rady Naukowej Instytutu Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne


dr Monika Podgórska

Wniosek z dnia 27 kwietnia 2020 roku o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
Informacja o składzie komisji habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne
Recenzja osiągnięć 1
Recenzja osiągnięć 2
Recenzja osiągnięć 3
Recenzja osiągnięć 4
Uchwała Komisji habilitacyjnej powołanej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne
Uchwała Rady Naukowej Instytutu Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne


dr Sławomir Jaworski

Wniosek z dnia 19 kwietnia 2019 roku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat na podstawie cyklu prac na temat „Biologiczna interakcja pomiędzy grafenem i jego pochodnymi a strukturą żywego organizmu ze szczególnym uwzględnieniem działania toksycznego i terapeutycznego”
Informacja o składzie komisji habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne
Uchwała Rady Naukowej Instytutu Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne


dr Agnieszka Parzych

Wniosek z dnia 27 marca 2019 roku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat na podstawie cyklu prac na temat „Bioakumulacja makro- i mikroskładników w roślinach ekosystemów źródliskowych w warunkach ograniczonej antropopresji”
Informacja o składzie komisji habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne
Uchwała Rady Naukowej Instytutu Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne


dr Agnieszka Grzelak

Wniosek z dnia 22 marca 2019 roku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat na podstawie cyklu prac na temat „Rola stresu oksydacyjnego w odpowiedzi komórek ssaków na działanie nanocząstek srebra i jego implikacje dla zjawiska oporności wielolekowej”
Informacja o składzie komisji habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne
Uchwała Rady Naukowej Instytutu Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne


dr inż. Magdalena Pogorzelec

Wniosek z dnia 15 marca 2019 roku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat na podstawie cyklu prac na temat „Wybrane aspekty biologii reliktowych gatunków wierzb Salix lapponum i Salix myrtilloides w perspektywie czynnej ochrony ich populacji”
Informacja o składzie komisji habilitacyjnej
Uchwała Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne


dr Teresa Noga

Wniosek z dnia 11 marca 2019 roku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat na podstawie cyklu prac na temat „Rzadkie, zagrożone i nowe dla Polski taksony okrzemek w aspekcie różnorodności gatunkowej zbiorowisk ze szczególnym uwzględnieniem unikalnych i niezbadanych siedlisk”
Informacja o składzie komisji habilitacyjnej
Uchwała Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne


dr Aldona Kubala-Kukuś

Wniosek z dnia 25 stycznia 2019 roku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat na podstawie cyklu prac na temat „Niskokątowa spektroskopia rentgenowska i jej wybrane zastosowania interdyscyplinarne”
Informacja o składzie komisji habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk fizycznych


dr Przemysław Bernard Kościk

Wniosek z dnia 14 sierpnia 2018 roku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat na podstawie cyklu prac na temat „Korelacje kwantowe w układach oddziałujących cząstek”
Informacja o składzie komisji habilitacyjnej
Uchwała Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka
Harmonogram przebiegu postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk fizycznych


dr Halina Lisowska

Wniosek z dnia 28 maja 2018 roku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat na podstawie cyklu prac na temat „Wpływ hipotermii na odpowiedź komórkową wywołaną promieniowaniem jonizującym”
Informacja o składzie komisji habilitacyjnej
Uchwała Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia
Harmonogram przebiegu postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk biologicznych


dr Jacek Kuchinka

Wniosek z dnia 30 marca 2018 roku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat na podstawie cyklu prac na temat „Tętnicze zaopatrzenie głowy u gryzoni należących do rodzin: Chinchillidae, Cavidae i Muridae ze szczególnym uwzględnieniem zmienności tętnicy ocznej wewnętrznej, układu tętnic podstawy mózgowia oraz tętnicy strzemiączkowej”
Informacja o składzie komisji habilitacyjnej
Uchwała Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia
Harmonogram przebiegu postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk biologicznych


dr Kamil Brzóska

Wniosek z dnia 15 grudnia 2017 roku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat na podstawie cyklu prac na temat „Sygnalizacja komórkowa związana z rozwojem reakcji zapalnej i apoptozą w odpowiedzi komórki na czynniki wywołujące stres oksydacyjny i uszkodzenia DNA”
Informacja o składzie komisji habilitacyjnej
Uchwała Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia
Harmonogram przebiegu postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk biologicznych


dr Grzegorz Stefanek

Wniosek z dnia 12 października 2016 roku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat na podstawie cyklu prac na temat „Przepływ eliptyczny i fluktuacje od przypadku do przypadku w zderzeniach ciężkich jonów przy energiach akceleratora SPS”
Informacja o składzie komisji habilitacyjnej
Uchwała Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka


dr Dariusz Banaś

Wniosek z dnia 14 grudnia 2015 roku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat na podstawie cyklu prac na temat „Badanie zderzeń wysokonaładowanych jonów uranu z elektronami metodami spektroskopii rentgenowskiej”
Informacja o składzie komisji habilitacyjnej
Uchwała Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka
Harmonogram przebiegu postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk fizycznych


dr Jakub Szlachetko

Wniosek z dnia 20 sierpnia 2015 roku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat na podstawie cyklu prac na temat „Synchrotronowe metody spektroskopii rentgenowskiej w badaniach struktury elektronowej i dynamiki przemian materii”
Informacja o składzie komisji habilitacyjnej
Uchwała Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka
Harmonogram przebiegu postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk fizycznych


dr Maciej Rybczyński

Wniosek z dnia 27 marca 2014 roku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat na podstawie cyklu prac na temat „Analiza fluktuacji i korelacji w zderzeniach relatywistycznych jonów”
Informacja o składzie komisji habilitacyjnej
Uchwała Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka
Harmonogram przebiegu postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk fizycznych


dr Katarzyna Grebieszkow

Wniosek z dnia 17 sierpnia 2012 roku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat na podstawie cyklu prac na temat „Badanie fluktuacji dynamicznych w zderzeniach ciężkich relatywistycznych jonów”
Informacja o składzie komisji habilitacyjnej
Uchwała Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka
Harmonogram przebiegu postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk fizycznychSkip to content