Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Kierunki studiów


Studia stacjonarne

Biologia(studia I stopnia licencjackie)

Biologia (studia II stopnia magisterskie)

Biotechnologia (studia I stopnia licencjackie): szczegóły

Biotechnologia(studia II stopnia magisterskie)

Chemia(studia I stopnia licencjackie)

Chemia(studia II stopnia magisterskie)

Fizyka(studia I stopnia licencjackie)

Fizyka(studia II stopnia magisterskie)

Fizyka techniczna(studia I stopnia inżynierskie)

Geografia(studia I stopnia licencjackie)

Geografia(studia II stopnia magisterskie)

Informatyka(studia I stopnia inżynierskie)

Inżynieria danych(studia I stopnia inżynierskie)

Matematyka(studia I stopnia licencjackie)

Matematyka(studia II stopnia magisterskie)

Ochrona środowiska(studia I stopnia licencjackie)

Ochrona środowiska(studia II stopnia magisterskie)

Ochrona środowiska(studia I stopnia inżynierskie)

Rolnictwo ekologiczne(studia I stopnia inżynierskie)

Turystyka i rekreacja(studia I stopnia licjencjackie)

Zdrowie środowiskowe (studia I stopnia licencjackie)


Studia niestacjonarne

Biologia(studia I stopnia licencjackie)

Biologia (studia II stopnia magisterskie)

Chemia(studia I stopnia licencjackie)

Chemia(studia II stopnia magisterskie)

Fizyka techniczna(studia I stopnia inżynierskie)

Geografia(studia I stopnia licencjackie)

Geografia(studia II stopnia magisterskie)

Informatyka(studia I stopnia inżynierskie)

Matematyka(studia I stopnia licencjackie)

Matematyka(studia II stopnia magisterskie)

Ochrona środowiska(studia I stopnia licencjackie)

Ochrona środowiska(studia II stopnia magisterskie)

Ochrona środowiska(studia I stopnia inżynierskie)

Turystyka i rekreacja(studia I stopnia licjencjackie)