Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Jakość kształcenia


Księga procedur

Księga procedur

Dokumenty Wydziałowe:

Dyplomowanie

Instrukcja do procedury Proces dyplomowania WSZJK-U/11

Formularz zmiany terminu odrabiania zajęć

Teczka zawierająca materiały potwierdzające weryfikację i osiągnięcie założonych efektów kształcenia

Program przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (obowiązuje studentów rozpoczynających zajęcia w roku akademickim 2015/2016)


Sprawozdania z działalności Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia (WKJK)

Sprawozdanie z działalności Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia za rok 2018/2019

Sprawozdanie z działalności Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia za rok 2017/2018

Sprawozdanie z działalności Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia za rok 2016/2017

Sprawozdanie z działalności Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia za rok 2015/2016

Sprawozdanie z działalności Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia za rok 2014/2015

Sprawozdanie z działalności Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia za rok 2013/2014

Sprawozdanie z działalności Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia za rok 2012/2013


Harmonogramy Wydziałowej Komisji ds Jakości Kształcenia

Harmonogram działań Wydziałowej Komisji ds Jakości Kształcenia na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akad. 2018/2019

Harmonogram działań Wydziałowej Komisji ds Jakości Kształcenia na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akad. 2017/2018

Harmonogram działań Wydziałowej Komisji ds Jakości Kształcenia na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akad. 2016/2017

Harmonogram działań Wydziałowej Komisji ds Jakości Kształcenia na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akad. 2015/2016

Harmonogram działań Wydziałowej Komisji ds Jakości Kształcenia na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akad. 2014/2015

Harmonogram działań Wydziałowej Komisji ds Jakości Kształcenia na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akad. 2013/2014


Raport Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych

Raport Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018

Raport Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018

Raport Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017

Raport Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017

Raport Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016

Raport Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016

Raport Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015

Raport Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015

Raport Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014

Raport Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014


Oceny Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Podsumowanie przeprowadzenia oceny Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w roku akad. 2016/2017

Podsumowanie przeprowadzenia oceny Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w roku akad. 2015/2016

Podsumowanie przeprowadzenia oceny Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w roku akad. 2014/2015

Podsumowanie przeprowadzenia oceny Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w roku akad. 2013/2014


Przedstawiciele do Uczelnianej Komisji ds Jakości Kształcenia

dr Marta Repelewicz

dr Mirosław Mularczyk


Wydziałowa Komisja ds Jakości Kształcenia

Przewodnicząca: dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

Nauczyciele akademiccy dla każdego kierunku:

dr hab. Halina Lisowska - biologia

dr Marta Repelewicz - biotechnologia

dr Marta Repelewicz - chemia

dr Małgorzata Wysocka - Kunisz - fizyka

dr Aldona Kubala-Kukuś - fizyka techniczna

dr hab. Mirosław Mularczyk - geografia

dr Przemysław Ślusarczyk - informatyka

doc. dr Elżbieta Zając - matematyka

dr Małgorzata Strzyż - ochrona środowiska

dr Małgorzata Strzyż - ochrona środowiska (studia inżynierskie)

dr hab. Halina Lisowska - rolnictwo ekologiczne

dr hab. Mirosław Mularczyk - turystyka i rekreacja

dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK - prodziekan

dr Magdalena Chrapek - prodziekan

dr hab. Rafał Kozłowski, prof. UJK - prodziekan

Przedstawiciele studentów:

Adrianna Materek - przedstawiciel studentów

Karolina Miernik - przedstawiciel studentów

Marta Białek – Przedstawiciel WRSS

Przedstawiciel doktorantów:

mgr Mateusz Kowalik - student studiów doktoranckich (chemia)

Przedstawiciele pracodawców:

mgr inż. Tomasz Hałatkiewicz – Dyrektor Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych

dr Renata Wojtuś - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 27 w Kielcach

mgr Krzysztof Wołowiec – Dyrektor Przedsiębiorstwa Geologicznego

mgr Paweł Wołowiec – Świętokrzyskie Centrum Onkologii


Skład zespołów

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia:

dr hab. Mirosław Mularczyk – przewodniczący

dr Halina Lisowska - przedstawiciel n-li akademickich

doc. dr Elżbieta Zając - przedstawiciel n-li akademickich

dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK - prodziekan

dr Magdalena Chrapek - prodziekan

Adrianna Materek - przedstawiciel studentów

mgr inż. Tomasz Hałatkiewicz – przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych

dr Renata Wojtuś - przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych

mgr Krzysztof Wołowiec – przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych

Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia:

dr Marta Repelewicz - przewodnicząca

dr Małgorzata Wysocka-Kunisz - przedstawiciel n-li akademickich

dr Aldona Kubala-Kukuś - przedstawiciel n-li akademickich

dr Przemysław Ślusarczyk - przedstawiciel n-li akademickich

dr Małgorzata Strzyż - przedstawiciel n-li akademickich

dr hab. Rafał Kozłowski, prof. UJK - prodziekan

mgr Mateusz Kowalik - przedstawiciel doktorantów

Karolina Miernik - przedstawiciel studenów

mgr Paweł Wołowiec – przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych


Kierunkowe Zespoły ds Programów Kształcenia

Skład osobowy Kierunkowych Zespołów ds. Programów Kształcenia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym:

1. Biologia

dr Halina Lisowska - przewodnicząca

dr hab. Joanna Czerwik-Marcinkowska, prof. UJK

dr hab. Grażyna Świderska-Kołacz, prof. UJK

dr hab. Michał Arabski, prof. UJK

dr hab. Teodora Król, prof. UJK

dr hab. Andrzej Kowalski, prof. UJK

dr hab. Jolanta Klusek, prof. UJK

dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska

dr hab. Andrzej Borkowski

mgr Tomasz Hałatkiewicz - interesariusz zewnętrzny

mgr Monika Poniewierska - interesariusz zewnętrzny

dr Aleksandra Potocka-Kuc - interesariusz zewnętrzny

Magdalena Baćkowska - przedstawiciel studentów

mgr Dorota Kuc-Ciepluch - przedstawiciel doktorantów

2. Biotechnologia

dr Marta Repelewicz - przewodnicząca

prof. zw. dr hab. Wiesław Kaca

prof. zw. dr hab. Anna Lankoff

dr hab. Andrzej Kowalski, prof. UJK

dr Grzegorz Czerwonka

dr Paulina Żarnowiec

dr Ewa Trybus

dr Magdalena Kowalska

dr Dariusz Wideł

dr Karina Krzciuk

dr Agnieszka Jabłońska-Wawrzycka

dr Halina Lisowska

dr Aneta Węgierek-Ciuk

Wiktoria Krakowiak - studentka

Adrianna Materek - studentka

mgr Joanna Gleńska-Olender - interesariusz zewnętrzny

mgr Małgorzata Witoń - interesariusz zewnętrzny

3. Chemia

dr Marta Repelewicz - przewodnicząca

prof. zw. dr hab. Agnieszka Gałuszka

dr hab. Barbara Barszcz, prof. UJK

dr hab. Sławomir Michałkiewicz, prof. UJK

dr hab. Mieczysław Scendo, prof. UJK

dr hab. inż. Walentyna Zubkowa, prof. UJK

dr hab. Anna Adach

dr Katarzyna Jedynak

dr Joanna Masternak

dr Beata Szczepanik

dr Alicja Wzorek

mgr Mateusz Kowalik - doktorant

Paulina Małkiewicz - studentka

Karolina Miernik - studentka

mgr Krzysztof Wołowiec - interesariusz zewnętrzny

mgr Kinga Obara - interesariusz zewnętrzny

mgr Joanna Kimla - interesariusz zewnętrzny

mgr Łukasz Smagacz - interesariusz zewnętrzny

4. Fizyka

dr Aldona Kubala-Kukuś - przewodnicząca

prof. zw. dr hab. Janusz Braziewicz

prof. zw. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK

dr Monika Biernacka

dr Andrzej Dąbrowski

dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

mgr Paweł Wołowiec - interesariusz zewnętrzny

mgr Ilona Stabrawa - przedstawiciel doktorantów

Ilona Wojciechowska - przedstawiciel studentów

5. Fizyka techniczna

prof. zw. dr hab. Janusz Braziewicz - przewodniczący

dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK

dr Andrzej Dąbrowski

dr Przemysław Kościk

dr Aldona Kubala-Kukuś

dr Radosław Maj

dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

mgr Sylwia Zielińska-Dąbrowska - interesariusz zewnętrzny

mgr Krzysztof Buliński - interesariusz zewnętrzny

Paulina Zagraj - przedstawiciel studentów

Aleksandra Stradowska - przedstawiciel studentów

6. Geografia

dr hab. Mirosław Mularczyk - przewodniczący

dr hab. Tadeusz Ciupa, prof. UJK

dr hab. Waldemar Cudny, prof. UJK

dr hab. Maria Górska-Zabielska, prof. UJK

dr hab. Roman Suligowski, prof. UJK

dr hab. Tomasz Kalicki, prof. UJK

dr hab. Wioletta Kamińska, prof. UJK

dr hab. Ewa Nowak, prof. UJK

mgr Michał Poros - interesariusz zewnętrzny

Piotr Kusztal - przedstawiciel doktorantów

Karolina Walczyńska - przedstawiciel studentów

7. Informatyka

dr inż. Przemysław Ślusarczyk - przewodniczący

dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK

dr hab. Maciej Rybczyński, prof. UJK

dr inż. Tomasz Ruść

dr Aldona Kubala-Kukuś

dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

mgr Piotr Gwiazda - interesariusz zewnętrzny

Michał Wąsik - przedstawiciel studentów

8. Matematyka

doc. dr Elżbieta Zając - przewodnicząca

dr Magdalena Chrapek

dr hab. Andrzej Chrzęszczyk, prof. UJK

dr Joanna Garbulińska-Węgrzyn

dr Michał Zakrzewski

dr Renata Wojtuś - interesariusz zewnętrzny

mgr Aneta Królik - interesariusz zewnętrzny

mgr inż. Piotr Such - interesariusz zewnętrzny

Dorota Kozieł - przedstawiciel studentów

9. Ochrona Środowiska

dr Małgorzata Strzyż - przewodnicząca

prof. zw. dr hab. Marek Jóźwiak

prof. zw. dr hab. Bogusław Wiłkomirski

dr hab. Rafał Kozłowski, prof. UJK

dr hab. inż. Przemysław Rybiński, prof. UJK

dr Monika Żelezik

mgr Aneta Kozłowska

mgr Przemysław Dawid - interesariusz zewnętrzny

mgr Krzysztof Wołowiec - interesariusz zewnętrzny

Joanna Kaleta - przedstawiciel studentów

10. Ochrona Środowiska - studia inżynierskie

dr Małgorzata Strzyż - przewodnicząca

prof. zw. dr hab. Marek Jóźwiak

prof. zw. dr hab. Bogusław Wiłkomirski

dr hab. Rafał Kozłowski, prof. UJK

dr hab. inż. Przemysław Rybiński, prof. UJK

dr inż. Monika Żelezik

mgr Aneta Kozłowska

dr inż. Ewa Król - interesariusz zewnętrzny

inż. Jacek Sztechman - interesariusz zewnętrzny

Karolina Frydrych - przedstawiciel studentów

11. Rolnictwo ekologiczne

dr Halina Lisowska - przewodnicząca

dr hab. Joanna Czerwik-Marcinkowska, prof. UJK

dr hab. Grażyna Świderska-Kołacz, prof. UJK

prof. zw. dr hab. Wiesław Kaca

dr hab. Renata Piwowarczyk, prof. UJK

dr hab. inż. Rafał Podlaski, prof. UJK

dr hab. Joanna Ślusarczyk

dr inż. Joanna Matuska-Łyżwa

dr inż. Maciej Kocurek

dr Anna Łubek

dr Adam Jarubas - interesariusz zewnętrzny

mgr inż. Elżbieta Czajkowska - interesariusz zewnętrzny

mgr inż. Jarosław Mostowski - interesariusz zewnętrzny

Adam Ostrowski - przedstawiciel studentów

12. Turystyka i rekreacja

dr hab. Mirosław Mularczyk - przewodniczący

dr hab. Tadeusz Ciupa, prof. UJK

dr hab. Waldemar Cudny, prof. UJK

dr hab. Maria Górska-Zabielska, prof. UJK

dr hab. Roman Suligowski, prof. UJK

dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska

dr Robert Dutkiewicz

mgr Paweł Milewicz - interesariusz zewnętrzny

mgr Waldemar Matwiejew - interesariusz zewnętrzny

Olga Nowak - przedstawiciel studentów


Karta przedmiotu

Instrukcja do karty przedmiotu wraz z załącznikami


Katalog przedmiotów wsparcia

Katalog przedmiotów wsparcia

Kilka słów o nas

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych jest częścią Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, który jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim. Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktoranckich oraz podyplomowych.