Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Jakość kształcenia


Księga procedur

Księga procedur UJK

Księga procedur WSP

Dokumenty Wydziałowe:

Procedura dyplomowania WSP 2019/2020

Zał._1_regulamin_IB

Zał._2_regulamin_ICh

Zał._3_regulamin_IF

Zał._4_regulamin_IGiNoŚ

Zał._5_regulamin_KM

Zał._6_lista_dyplomantów

Zał._7_zmiana_promotora

Zał._8_zmiana_tematu

Zał._9_zgłoszenie_egzaminu

Zał._10_oświadczenie

Zał._11_recenzja

Zał._12_strona_tytułowa

Procedura hospitacji WSP 2019/2020

Zał._1_arkusz_oceny

Formularz zmiany terminu odrabiania zajęć

Teczka zawierająca materiały potwierdzające weryfikację i osiągnięcie założonych efektów kształcenia


Sprawozdania z działalności

Sprawozdanie z działalności Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia za rok 2019/2020

Sprawozdanie z działalności Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia za rok 2018/2019

Sprawozdanie z działalności Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia za rok 2017/2018

Sprawozdanie z działalności Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia za rok 2016/2017

Sprawozdanie z działalności Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia za rok 2015/2016

Sprawozdanie z działalności Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia za rok 2014/2015

Sprawozdanie z działalności Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia za rok 2013/2014

Sprawozdanie z działalności Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia za rok 2012/2013


Harmonogramy Wydziałowej Komisji ds Jakości Kształcenia

Harmonogram działań Wydziałowej Komisji ds Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akad. 2019/2020

Harmonogram działań Wydziałowej Komisji ds Jakości Kształcenia na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akad. 2018/2019

Harmonogram działań Wydziałowej Komisji ds Jakości Kształcenia na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akad. 2017/2018

Harmonogram działań Wydziałowej Komisji ds Jakości Kształcenia na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akad. 2016/2017

Harmonogram działań Wydziałowej Komisji ds Jakości Kształcenia na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akad. 2015/2016

Harmonogram działań Wydziałowej Komisji ds Jakości Kształcenia na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akad. 2014/2015

Harmonogram działań Wydziałowej Komisji ds Jakości Kształcenia na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akad. 2013/2014


Raporty Zespołu ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia

Raport Zespołu ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

Raport Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018

Raport Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018

Raport Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017

Raport Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017

Raport Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016

Raport Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016

Raport Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015

Raport Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015

Raport Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014

Raport Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014


Oceny Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Podsumowanie przeprowadzenia oceny Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w roku akad. 2016/2017

Podsumowanie przeprowadzenia oceny Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w roku akad. 2015/2016

Podsumowanie przeprowadzenia oceny Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w roku akad. 2014/2015

Podsumowanie przeprowadzenia oceny Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w roku akad. 2013/2014


Wydziałowa Komisja Kształcenia

Przewodnicząca: dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

Nauczyciele akademiccy:

dr Małgorzata Wysocka-Kunisz - przewodnicząca WKK

dr hab. Halina Lisowska

dr Artur Michalik

dr Przemysław Ślusarczyk

dr hab. Mirosław Mularczyk

doc. dr Elżbieta Zając

dr hab. Aldona Kubala-Kukuś

dr Grzegorz Czerwonka

dr hab. Rafał Kozłowski, prof. UJK

dr inż. Monika Żelezik

Przedstawiciele studentów:

inż. Małgorzata Myszona – przedstawiciel studentów

Marta Ludew – przedstawiciel studentów

Aleksandra Miązek – przedstawiciel studentów

Przedstawiciele pracodawców:

mgr Krzysztof Wołowiec - przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych - Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB

mgr Sylwia Zielińska-Dąbrowska - przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych - Świętokrzyskie Centrum Onkologii

mgr Przemysław Dawid - przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych - Wodociągi Kieleckie


Zespół ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia

dr Magdalena Chrapek - Koordynator ZEJK, nauczyciel akademicki

dr Anna Wieczorek - nauczyciel akademicki

dr Małgorzata Strzyż - nauczyciel akademicki

dr Magdalena Marcinkowska - nauczyciel akademicki

dr Iwona Kiniorska - nauczyciel akademicki

dr Janusz Krywult - nauczyciel akademicki

mgr Milena Piotrowska - nauczyciel akademicki


Kierunkowe Zespoły ds Programów Kształcenia

Skład osobowy Kierunkowych Zespołów ds. Programów Kształcenia na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych:

1. Biologia

dr hab. Halina Lisowska, prof. UJK

dr hab. Joanna Czerwik-Marcinkowska, prof. UJK

dr hab. Grażyna Świderska-Kołacz, prof. UJK

dr hab. Michał Arabski, prof. UJK

dr hab. Elżbieta Nowak, prof. UJK

dr hab. Bożena Witek, prof. UJK

dr hab. Andrzej Borkowski, prof. UJK

dr Grzegorz Czerwonka

mgr Paweł Frejowski

mgr Tomasz Hałatkiewicz - przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych

dr Aleksandra Potocka-Kuc - przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych

Magdalena Baćkowska - przedstawiciel studentów

2. Biotechnologia

dr Artur Michalik

dr hab. Michał Arabski, prof. UJK

dr hab. Sabina Dołęgowska, prof. UJK

prof. zw. dr hab. Wiesław Kaca

dr hab. Halina Lisowska, prof. UJK

dr Grzegorz Czerwonka

mgr Joanna Gleńska-Olender - przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych

Sylwia Nawrot - przedstawiciel studentów

3. Chemia

dr Artur Michalik

dr hab. Sławomir Michałkiewicz, prof. UJK

dr hab. inż. Walentyna Zubkowa, prof. UJK

dr hab. Joanna Masternak, prof. UJK

dr hab. Alicja Wzorek, prof. UJK

dr Beata Szczepanik

mgr Kinga Obara - przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych

mgr Łukasz Smagacz - przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych

Karolina Miernik - przedstawiciel studentów

4. Fizyka

dr inż. Przemysław Ślusarczyk

prof. dr hab. Janusz Braziewicz

dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK

dr hab. Aldona Kubala-Kukuś

dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

dr Andrzej Dąbrowski

dr Janusz Krywult

mgr Paweł Wołowiec - przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych

mgr Karol Szary - pracownik nie będący nauczycielem akademickim

inż. Andżelika Zielonka- przedstawiciel studentów

5. Fizyka techniczna

dr inż. Przemysław Ślusarczyk

dr hab. Aldona Kubala-Kukuś

dr hab. Maciej Rybczyński

dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

dr Radosław Maj

mgr Sylwia Zielińska-Dąbrowska - przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych

mgr inż. Marcin Drabik - pracownik nie będący nauczycielem akademickim

Aleksandra Malinowska - przedstawiciel studentów

6. Geografia

dr hab. Mirosław Mularczyk, prof. UJK

dr hab. Tadeusz Ciupa, prof. UJK

dr hab. Maria Górska-Zabielska, prof. UJK

dr hab. Tomasz Kalicki, prof. UJK

prof. dr hab. Wioletta Kamińska

dr hab. Roman Suligowski, prof. UJK

mgr Michał Paros - przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych

Karolina Walczyńska - przedstawiciel studentów

7. Informatyka

dr inż. Przemysław Ślusarczyk

dr hab. Maciej Rybczyński, prof. UJK

dr hab. Grzegorz Stefanek

dr inż. Tomasz Ruść

dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

dr Paweł Kankiewicz

mgr Norbert Łapacz - przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych

inż. Bartłomiej Kowalczyk - pracownik nie będący nauczycielem akademickim

Jan Adamczyk - przedstawiciel studentów

8. Inżynieria danych

dr inż. Przemysław Ślusarczyk

prof. dr hab. Wojciech Broniowski

dr hab. Maciej Rybczyński, prof. UJK

dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

dr inż. Tomasz Ruść

mgr Norbert Łapacz - przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych

inż. Bartłomiej Kowalczyk - pracownik nie będący nauczycielem akademickim

inż. Małgorzata Myszona - przedstawiciel studentów

9. Matematyka

dr Elżbieta Zając

dr. hab. Szymon Walczak, prof. UJK

dr Mateusz Masternak

dr Huber Przybycień

dr Michał Zakrzewski

dr Daria Michalik

dr Renata Wojtuś - przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych

Dorota Kozieł - przedstawiciel studentów

10. Ochrona Środowiska

dr inż. Monika Żelezik

dr hab. Mirosław Mularczyk, prof. UJK

prof. zw dr hab. Marek Jóźwiak

dr hab. Rafał Kozłowski, prof. UJK

dr Małgorzata Strzyż

mgr Aneta Kozłowska

mgr inż. Jacek Sztechman - przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych

mgr Przemysław Dawid - przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych

Karolina Frydrych - przedstawiciel studentów

Aleksandra Wrońska - przedstawiciel studentów

11. Ochrona Środowiska - studia inżynierskie

dr inż. Monika Żelezik

dr hab. Mirosław Mularczyk, prof. UJK

prof. zw dr hab. Marek Jóźwiak

dr hab. Rafał Kozłowski, prof. UJK

dr Małgorzata Strzyż

mgr Aneta Kozłowska

mgr inż. Jacek Sztechman - przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych

mgr Przemysław Dawid - przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych

Karolina Frydrych - przedstawiciel studentów

Aleksandra Wrońska - przedstawiciel studentów

12. Rolnictwo ekologiczne

dr hab. Halina Lisowska, prof. UJK

dr hab. Joanna Czerwik-Marcinkowska, prof. UJK

dr hab. Grażyna Świderska-Kołacz, prof. UJK

prof. dr hab. Wiesław Kaca

dr hab. Renata Piwowarczyk, prof. UJK

dr hab. inż. Rafał Podlaski, prof. UJK

dr hab. Joanna Ślusarczyk

dr Joanna Matuska-Łyżwa

dr Anna Łubek

mgr Małgorzata Szyszka - pracownik nie będący nauczycielem akademickim

dr Adam Jarubas - przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych

Patrycja Miszczykowska - przedstawiciel studentów

13. Turystyka i rekreacja

dr hab. Mirosław Mularczyk, prof. UJK

prof. dr hab. Wioletta Kamińska

dr hab. Roman Suligowski, prof. UJK

dr Tomasz Winiarczyk

dr Iwona Kiniorska

dr hab. Maria Górska-Zabielska, prof. UJK

mgr Marcin Sołtys - przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych

Martyna Białek - przedstawiciel studentów


Karta przedmiotu

Instrukcja do karty przedmiotu wraz z załącznikami


Katalog przedmiotów wsparcia

Katalog przedmiotów wsparcia