Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Jakość kształcenia


Księga procedur

Księga procedur UJK

Księga procedur WSP

Dokumenty Wydziałowe:

Procedura dyplomowania WSP 2019/2020

Zał._1_regulamin_IB

Zał._2_regulamin_ICh

Zał._3_regulamin_IF

Zał._4_regulamin_IGiNoŚ

Zał._6_lista_dyplomantów

Zał._7_zmiana_promotora

Zał._8_zmiana_tematu

Zał._9_zgłoszenie_egzaminu

Zał._10_oświadczenie

Zał._11_recenzja

Zał._12_strona_tytułowa

Procedura hospitacji WSP 2019/2020

Zał._1_arkusz_oceny

Formularz zmiany terminu odrabiania zajęć

Teczka zawierająca materiały potwierdzające weryfikację i osiągnięcie założonych efektów kształcenia


Sprawozdania z działalności

Sprawozdanie z działalności Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia za rok 2019/2020

Sprawozdanie z działalności Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia za rok 2018/2019

Sprawozdanie z działalności Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia za rok 2017/2018

Sprawozdanie z działalności Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia za rok 2016/2017

Sprawozdanie z działalności Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia za rok 2015/2016

Sprawozdanie z działalności Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia za rok 2014/2015

Sprawozdanie z działalności Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia za rok 2013/2014

Sprawozdanie z działalności Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia za rok 2012/2013


Harmonogramy Wydziałowej Komisji ds Jakości Kształcenia

Harmonogram działań Wydziałowej Komisji ds Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akad. 2019/2020

Harmonogram działań Wydziałowej Komisji ds Jakości Kształcenia na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akad. 2018/2019

Harmonogram działań Wydziałowej Komisji ds Jakości Kształcenia na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akad. 2017/2018

Harmonogram działań Wydziałowej Komisji ds Jakości Kształcenia na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akad. 2016/2017

Harmonogram działań Wydziałowej Komisji ds Jakości Kształcenia na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akad. 2015/2016

Harmonogram działań Wydziałowej Komisji ds Jakości Kształcenia na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akad. 2014/2015

Harmonogram działań Wydziałowej Komisji ds Jakości Kształcenia na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akad. 2013/2014


Raporty Zespołu ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia

Raport Zespołu ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

Raport Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018

Raport Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018

Raport Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017

Raport Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017

Raport Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016

Raport Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016

Raport Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015

Raport Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015

Raport Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014

Raport Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014


Oceny Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Podsumowanie przeprowadzenia oceny Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w roku akad. 2016/2017

Podsumowanie przeprowadzenia oceny Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w roku akad. 2015/2016

Podsumowanie przeprowadzenia oceny Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w roku akad. 2014/2015

Podsumowanie przeprowadzenia oceny Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w roku akad. 2013/2014


Wydziałowa Komisja Kształcenia

Przewodnicząca: dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

Nauczyciele akademiccy:

dr hab. Halina Lisowska, prof. UJK

dr Marta Repelewicz

dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

dr Aldona Kubala-Kukuś

dr hab. Mirosław Mularczyk, prof. UJK

dr Przemysław Ślusarczyk

dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK

dr Elżbieta Zając

dr hab. Rafał Kozłowski, prof. UJK

dr Grzegorz Czerwonka

dr Magdalena Chrapek - prodziekan

dr Małgorzata Strzyż

Przedstawiciele studentów:

Małgorzata Myszona - przedstawiciel studentów

Marta Ludew - przedstawiciel studentów

Aleksandra Miązek – przedstawiciel studentów

Przedstawiciele pracodawców:

mgr Krzysztof Wołowiec – Dyrektor Przedsiębiorstwa Geologicznego

mgr Sylwia Zielińska-Dąbrowska – Świętokrzyskie Centrum Onkologii

mgr Przemysław Dawid - Wodociągi Kieleckie

mgr Paweł Milewicz - Centrum Edukacyjne Szklany Dom w Ciekotach


Zespół ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia

dr Artur Michalik – przewodniczący

dr Anna Wieczorek - nauczyciel akademicki

dr Iwona Kiniorska - nauczyciel akademicki

dr Monika Żelezik - nauczyciel akademicki

mgr Milena Piotrowska - nauczyciel akademicki

dr Janusz Krywult - nauczyciel akademicki


Kierunkowe Zespoły ds Programów Kształcenia

Skład osobowy Kierunkowych Zespołów ds. Programów Kształcenia na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych:

1. Biologia

dr hab. Halina Lisowska, prof. UJK - przewodnicząca

dr hab. Joanna Czerwik-Marcinkowska, prof. UJK

dr hab. Grażyna Świderska-Kołacz, prof. UJK

dr hab. Michał Arabski, prof. UJK

dr hab. Andrzej Kowalski, prof. UJK

dr hab. Jolanta Klusek, prof. UJK

dr hab. Andrzej Borkowski, prof. UJK

dr Grzegorz Czerwonka

mgr Paweł Frejowski

mgr Tomasz Hałatkiewicz - interesariusz zewnętrzny

dr Aleksandra Potocka-Kuc - interesariusz zewnętrzny

Magdalena Baćkowska - przedstawiciel studentów

2. Biotechnologia

dr Marta Repelewicz - przewodnicząca

prof. zw. dr hab. Wiesław Kaca

dr hab. Halina Lisowska, prof. UJK

dr Grzegorz Czerwonka

dr Paulina Żarnowiec

dr Magdalena Kowalska

mgr Joanna Gleńska-Olender - interesariusz zewnętrzny

mgr Małgorzata Witoń - interesariusz zewnętrzny

Wiktoria Krakowiak - przedstawiciel studentów

Kinga Skrzyniarz - przedstawiciel studentów

3. Chemia

dr Marta Repelewicz - przewodnicząca

dr hab. Sławomir Michałkiewicz, prof. UJK

dr hab. inż. Walentyna Zubkowa, prof. UJK

dr hab. Joanna Masternak

dr hab. Alicja Wzorek, prof. UJK

dr hab. Sabina Dołęgowska, prof. UJK

dr hab. Paweł Rodziewicz, prof. UJK

dr Katarzyna Jedynak

dr Beata Szczepanik

mgr Krzysztof Wołowiec - interesariusz zewnętrzny

mgr Kinga Obara - interesariusz zewnętrzny

mgr Łukasz Smagacz - interesariusz zewnętrzny

Karolina Miernik - przedstawiciel studentów

4. Fizyka

dr Małgorzata Wysocka-Kunisz - przewodnicząca

prof. zw. dr hab. Janusz Braziewicz

dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK

dr Andrzej Dąbrowski

dr Janusz Krywult

mgr Paweł Wołowiec - interesariusz zewnętrzny

mgr Karol Szary

inż. Sylwia Bazak - przedstawiciel studentów

5. Fizyka techniczna

dr Aldona Kubala-Kukuś - przewodnicząca

dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

dr hab. Maciej Rybczyński, prof. UJK

dr Monika Biernacka

dr Radosław Maj

mgr Sylwia Zielińska-Dąbrowska - interesariusz zewnętrzny

mgr inż. Marcin Drabik

Grzegorz Wesołowski - przedstawiciel studentów

6. Geografia

dr hab. Mirosław Mularczyk, prof. UJK - przewodniczący

dr hab. Tadeusz Ciupa, prof. UJK

dr hab. Maria Górska-Zabielska, prof. UJK

dr hab. Tomasz Kalicki, prof. UJK

dr hab. Wioletta Kamińska, prof. UJK

mgr Michał Poros - interesariusz zewnętrzny

Karolina Walczyńska - przedstawiciel studentów

dr hab. Roman Suligowski, prof. UJK

7. Informatyka

dr inż. Przemysław Ślusarczyk - przewodniczący

dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

dr inż. Tomasz Ruść

dr hab. Grzegorz Stefanek, prof. UJK

dr Paweł Kankiewicz

mgr Norbert Łapacz - interesariusz zewnętrzny

inż. Bartłomiej Kowalczyk

Łukasz Januszewski - przedstawiciel studentów

8. Inżynieria danych

dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK - przewodniczący

dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

prof. dr hab. Wojciech Broniowski

dr hab. Maciej Rybczyński, prof. UJK

dr Przemysław Ślusarczyk

mgr Norbert Łapacz - interesariusz zewnętrzny

inż. Bartłomiej Kowalczyk

Małgorzata Myszona - przedstawiciel studentów

9. Matematyka

dr Elżbieta Zając - przewodnicząca

dr hab. Andrzej Chrzęszczyk, prof. UJK

dr Kamil Drzyzga

dr Mateusz Masternak

dr Huber Przybycień

dr Michał Zakrzewski

dr Renata Wojtuś - interesariusz zewnętrzny

Dorota Kozieł - przedstawiciel studentów

10. Ochrona Środowiska

dr hab. Rafał Kozłowski, prof. UJK - przewodniczący

dr hab. Mirosław Mularczyk, prof. UJK

prof. zw. dr hab. Marek Jóźwiak

dr Małgorzata Strzyż

mgr Aneta Kozłowska

mgr Przemysław Dawid - interesariusz zewnętrzny

Izabela Będkowska - przedstawiciel studentów

dr inż. Monika Żelezik

11. Ochrona Środowiska - studia inżynierskie

dr hab. Rafał Kozłowski, prof. UJK - przewodniczący

dr hab. Mirosław Mularczyk, prof. UJK

prof. zw. dr hab. Marek Jóźwiak

dr Małgorzata Strzyż

mgr Aneta Kozłowska

inż. Jacek Sztechman - interesariusz zewnętrzny

Karolina Frydrych - przedstawiciel studentów

dr inż. Monika Żelezik

12. Rolnictwo ekologiczne

dr hab. Halina Lisowska, prof. UJK - przewodnicząca

dr hab. Joanna Czerwik-Marcinkowska, prof. UJK

dr hab. Grażyna Świderska-Kołacz, prof. UJK

prof. zw. dr hab. Wiesław Kaca

dr hab. Renata Piwowarczyk, prof. UJK

dr hab. inż. Rafał Podlaski, prof. UJK

dr hab. Joanna Ślusarczyk

dr inż. Joanna Matuska-Łyżwa

dr Anna Łubek

mgr Małgorzata Szyszka

dr Adam Jarubas - interesariusz zewnętrzny

Patrycja Miszczykowska - przedstawiciel studentów

13. Turystyka i rekreacja

dr hab. Mirosław Mularczyk, prof. UJK - przewodniczący

dr hab. Waldemar Cudny, prof. UJK

dr hab. Wioletta Kamińska, prof. UJK

dr hab. Roman Suligowski, prof. UJK

dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska

mgr Paweł Milewicz - interesariusz zewnętrzny

Martyna Białek - przedstawiciel studentów

dr hab. Maria Górska-Zabielska, prof. UJK


Karta przedmiotu

Instrukcja do karty przedmiotu wraz z załącznikami


Katalog przedmiotów wsparcia

Katalog przedmiotów wsparcia