Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Nauka, praca i współpraca zdalna


01 czerwca 2020

Informacje ogólne

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o narzędziach rekomendowanych przez Uniwersytet do pracy, nauki i współpracy online. Rekomenduje się następujące zdalne formy pracy, współpracy i prowadzenia zajęć: Platforma e-learningowa UJK, Microsoft 365, Wirtualna Uczelnia, Dostęp do czasopism online oraz zasobów wewnętrznych UJK. Nauka, praca i współpraca zdalna


01 czerwca 2020

Zdalne załatwianie spraw związanych z procesem dydaktycznym

Szanowni Studenci!

W okresie ograniczenia działalności Uczelni w związku z zagrożeniem SARS-CoV-2 zachęca się studentów do zdalnego załatwiania spraw związanych z procesem dydaktycznym.

Na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych od 2 czerwca 2020 roku uruchomione będą punkty obsługi studentów, które będą działały od wtorku do piątku w godzinach od 10.00-14.00:

- w budynku A I piętro pok. 143 - składanie prac dyplomowych

- w budynku A (dziekanat) sala D114A – składanie pozostałej wymaganej dokumentacji związanej z pracami dyplomowymi oraz inne sprawy związane z tokiem studiów

Załatwianie spraw w w/w punktach obsługi studentów możliwe jest wyłącznie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr telefonu: 41 349 62 41, w godz. 10-14.

Przypomina się o konieczności zachowania reżimu sanitarnego podczas pobytu w budynku WNŚiP.

Informacja w sprawie wznowienia zajęć w laboratoriach i pracowniach specjalistycznych na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UJK nr 51/2020 od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania ogranicza się wstęp interesantów do budynków Uniwersytetu. Jednostki administracyjne Uniwersytetu wstrzymują przyjęcia interesantów za wyjątkiem sytuacji, w której kierownik danej jednostki wyrazi zgodę na przyjęcie interesanta, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa podanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Kontakt do Nauczycieli odpowiedzialnych za kształcenie na odległość:

Instytut Biologii: prof. Halina Lisowska: halina.lisowska@ujk.edu.pl

Instytut Chemii: dr Marta Repelewicz: marta.repelewicz@ujk.edu.pl

Instytut Fizyki: dr Małgorzata Wysocka-Kunisz: mkunisz@ujk.edu.pl

Instytut Geografii i Nauk o Środowisku: prof. Mirosław Mularczyk: miroslaw.mularczyk@ujk.edu.pl

Katedra Matematyki: dr Elżbieta Zając: elzbieta.zajac@ujk.edu.pl


26.03.2020

Instrukcja instalacji pakietu Office365 wspomagającego pracę zdalną

Instalacja usług Office 365

Licencja CreativeCommons Autor: K. Kupczewski, K. Kunisz (współpraca), Wydział Pedagogiki i Psychologii. Materiał udostępniono na prawach licencji Uznanie Autorstwa CreativeCommons BY-NC-ND 4.0.


24.03.2020

Tutorial aplikacji PowerPoint pakietu Office365

Zobacz, jak przy pomocy aplikacji PowerPoint z uczelnianego pakietu Office 365 przygotować prezentację dla studentów zawierającą multimedia (dźwięk, wideo). Aplikacji Office365 możesz używać po jej instalacji na komputerze (licencja pozwala na użytkowanie na prywatnym sprzęcie) lub w oknie przeglądarki Chrome lub Edge (Firefox nie jest obsługiwany).

Licencja CreativeCommons Autor: K. Kupczewski, Wydział Pedagogiki i Psychologii. Materiał udostępniono na prawach licencji Uznanie Autorstwa CreativeCommons BY-NC-ND 4.0.


24.03.2020

Tutorial aplikacji OneDrive pakietu Office365

Zobacz, jak uruchomić aplikację OneDrive z uczelnianego pakietu Office 365 do przechowywania plików, o pojemności dysku wirtualnego 1 TB.

Licencja CreativeCommons Autor: K. Kupczewski, Wydział Pedagogiki i Psychologii. Materiał udostępniono na prawach licencji Uznanie Autorstwa CreativeCommons BY-NC-ND 4.0.


24.03.2020

Tutorial aplikacji Forms pakietu Office365

Zobacz, jak wykorzystać aplikację Forms z uczelnianego pakietu Office 365 - możesz łatwo tworzyć ankiety, testy i sondaże.

Licencja CreativeCommons Autor: K. Kupczewski, Wydział Pedagogiki i Psychologii. Materiał udostępniono na prawach licencji Uznanie Autorstwa CreativeCommons BY-NC-ND 4.0.


24.03.2020

Tutorial aplikacji Teams pakietu Office365 cz. 2

Zobacz, jak wykorzystać aplikację Teams z uczelnianego pakietu Office 365 do pracy grupowej.

Licencja CreativeCommons Autor: K. Kupczewski, M. Wysocka-Kunisz (współpraca), Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Fizyki. Materiał udostępniono na prawach licencji Uznanie Autorstwa CreativeCommons BY-NC-ND 4.0.


24.03.2020

Tutorial aplikacji Teams pakietu Office365 cz. 1

Zobacz, jak wykorzystać aplikację Teams z uczelnianego pakietu Office 365 do pracy grupowej.

Licencja CreativeCommons Autor: K. Kupczewski, K. Kunisz (współpraca), Wydział Pedagogiki i Psychologii. Materiał udostępniono na prawach licencji Uznanie Autorstwa CreativeCommons BY-NC-ND 4.0.

Kilka słów o nas

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych jest częścią Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, który jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim. Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktoranckich oraz podyplomowych.