Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Informacje i komunikaty dotyczące stanu epidemii


01 czerwca 2020

Informacje ogólne

Zarządzenia Rektora, komunikaty, pytania i odpowiedzi, pomoc psychologiczna na SKYPE, ochrona przed koronawirusem oraz inne ...


01 czerwca 2020

Zdalne załatwianie spraw związanych z procesem dydaktycznym

Szanowni Studenci!

W okresie ograniczenia działalności Uczelni w związku z zagrożeniem SARS-CoV-2 zachęca się studentów do zdalnego załatwiania spraw związanych z procesem dydaktycznym.

Na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych od 2 czerwca 2020 roku uruchomione będą punkty obsługi studentów, które będą działały od wtorku do piątku w godzinach od 10.00-14.00:

- w budynku A I piętro pok. 143 - składanie prac dyplomowych

- w budynku A (dziekanat) sala D114A – składanie pozostałej wymaganej dokumentacji związanej z pracami dyplomowymi oraz inne sprawy związane z tokiem studiów

Załatwianie spraw w w/w punktach obsługi studentów możliwe jest wyłącznie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr telefonu: 41 349 62 41, w godz. 10-14.

Przypomina się o konieczności zachowania reżimu sanitarnego podczas pobytu w budynku WNŚiP.

Informacja w sprawie wznowienia zajęć w laboratoriach i pracowniach specjalistycznych na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UJK nr 51/2020 od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania ogranicza się wstęp interesantów do budynków Uniwersytetu. Jednostki administracyjne Uniwersytetu wstrzymują przyjęcia interesantów za wyjątkiem sytuacji, w której kierownik danej jednostki wyrazi zgodę na przyjęcie interesanta, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa podanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Kontakt do Nauczycieli odpowiedzialnych za kształcenie na odległość:

Instytut Biologii: prof. Halina Lisowska: halina.lisowska@ujk.edu.pl

Instytut Chemii: dr Marta Repelewicz: marta.repelewicz@ujk.edu.pl

Instytut Fizyki: dr Małgorzata Wysocka-Kunisz: mkunisz@ujk.edu.pl

Instytut Geografii i Nauk o Środowisku: prof. Mirosław Mularczyk: miroslaw.mularczyk@ujk.edu.pl

Katedra Matematyki: dr Elżbieta Zając: elzbieta.zajac@ujk.edu.pl