Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Komunikaty i ogłoszenia


31 lipca 2020

Stypendium ministra dla studentów na rok akademicki 2020/2021

Stypendium ministra dla studentów na rok akademicki 2020/2021


28 lipca 2020

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Wiolety Kupis

Rada Naukowa Instytutu Biologii

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

zawiadamia,

że w dniu 23 września 2020 roku o godz. 13:00 w budynku G, aula B1 przy ul. Uniwersyteckiej 7, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Wiolety Kupis

Tytuł rozprawy: "Molekularne aspekty oddziaływania kwasu abscysynowego na alternatywny szlak oddechowy rzodkiewnika pospolitego (Arabidopsis thaliana)"

Promotor rozprawy: prof. dr hab. inż. Ewa Niewiadomska

Promotor pomocniczy: dr Ewa Tomal

Recenzenci:

prof. dr hab. Iwona Ciereszko - Wydział Biologii Uniwersytetu w Białymstoku

prof. dr hab. Andrzej Skoczowski - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Egzemplarz rozprawy doktorskiej dostępny w Dziekanacie Wydziału przy ul. Uniwersyteckiej 7, pok. 103D, recenzje oraz streszczenie rozprawy na Stronie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych https://wmp.ujk.edu.pl/doktoryzowanie.php

Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Biologii

dr hab. Grażyna Świderska-Kołacz, prof. UJK


15 czerwca 2020

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Ernesta Skowrona

Rada Naukowa Instytutu Biologii

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

zawiadamia,

że w dniu 14 lipca 2020 roku o godz. 13:00 w budynku G, aula B1 przy ul. Uniwersyteckiej 7, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Ernesta Skowrona

Tytuł rozprawy: "Fizjologiczne i molekularne podstawy inhibicji starzenia liści Hordeum vulgare L. w odpowiedzi na traktowanie cytokininami"

Promotor rozprawy: prof. dr hab. inż. Ewa Niewiadomska

Recenzenci:

dr hab. Ewa Sobieszczuk-Nowicka - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Piotr Rozpądek - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Egzemplarz rozprawy doktorskiej dostępny w Dziekanacie Wydziału przy ul. Uniwersyteckiej 7, pok. 103D, recenzje oraz streszczenie rozprawy na Stronie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych https://wmp.ujk.edu.pl/doktoryzowanie.php

Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Biologii

dr hab. Grażyna Świderska-Kołacz, prof. UJK


15 czerwca 2020

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Grzegorza Pawła Wróbla

Rada Naukowa Instytutu Biologii

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

zawiadamia,

że w dniu 14 lipca 2020 roku o godz. 11:00 w budynku G, aula B1 przy ul. Uniwersyteckiej 7, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Grzegorza Pawła Wróbla

Tytuł rozprawy: "Analiza faunistyczno-ekologiczna zgrupowań biegaczowatych (Coleoptera, Carabidae) w wybranych zespołach leśnych Gór Świętokrzyskich"

Promotor rozprawy: dr. hab. Stanisław Huruk

Recenzenci:

prof. dr hab. Oleg Aleksandrowicz - Akademia Pomorska w Słupsku

dr hab. Stanisław Czachorowski - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Egzemplarz rozprawy doktorskiej dostępny w Dziekanacie Wydziału przy ul. Uniwersyteckiej 7, pok. 103D, recenzje oraz streszczenie rozprawy na Stronie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych https://wmp.ujk.edu.pl/doktoryzowanie.php

Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Biologii

dr hab. Grażyna Świderska-Kołacz, prof. UJK


15 czerwca 2020

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Sikorskiej

Rada Naukowa Instytutu Biologii

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

zawiadamia,

że w dniu 24 czerwca 2020 roku o godz. 13:00 w budynku G, aula B1 przy ul. Uniwersyteckiej 7, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Katarzyny Sikorskiej

Tytuł rozprawy: "Wpływ nanocząstek srebra, dwutlenku ceru oraz kropek kwantowych na wychwyt β-amyloidu przez komórki mikrogleju"

Promotor rozprawy: prof. dr. hab. Marcin K. Kruszewski

Promotor pomocniczy: dr Sylwia Męczyńska-Wielgosz

Recenzenci:

prof. dr hab. Grzegorz Bartosz - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki

dr hab. Martyna Elas - Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Egzemplarz rozprawy doktorskiej dostępny w Dziekanacie Wydziału przy ul. Uniwersyteckiej 7, pok. 103D, recenzje oraz streszczenie rozprawy na Stronie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych https://wmp.ujk.edu.pl/doktoryzowanie.php

Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Biologii

dr hab. Grażyna Świderska-Kołacz, prof. UJK


08 czerwca 2020

Oceń jakość kształcenia i… wygraj bon na zakupy

Szanowna Studentko/ Szanowny Studencie

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zaprasza studentów do anonimowej oceny jakości kształcenia na Uczelni

- Chcemy poznać Twoją opinię na temat jakości kształcenia w Uniwersytecie.

- Chcemy poznać Twoją opinię na temat jakości obsługi administracyjnej dziekanatu oraz jednostek UJK, z których korzystaliście (Biblioteki, Studium Języków Obcych, Uniwersyteckiego Centrum Sportu, Domu Studenta, Centrum Nauki i Kultury, Akademickiego Biura Karier, Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami).

Podziel się z nami swoimi: spostrzeżeniami, pomysłami, uwagami.

Wśród studentów wydziału/filii najbardziej aktywnego w ankietyzacji przewidziano losowanie bonów podarunkowych na zakupy.

Ankiety dostępne są w Wirtualnej Uczelni po zalogowaniu.

Ankietyzacja rozpoczyna się 15 czerwca 2020 roku i potrwa do 14 sierpnia 2020 roku.

Ankiety są anonimowe a wyniki będą gromadzone i prezentowane tylko w postaci zbiorczych zestawień, niepozwalających na identyfikację pojedynczych respondentów.

Informacja w sprawie anonimowej oceny jakości kształcenia na Uczelni

Ankietyzacja - plakat


26 lutego 2020

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Mateusza Tomasza Kowalika

Rada Naukowa Instytutu Chemii

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

zawiadamia,

że w dniu 13 marca 2020 roku o godz. 12:00 w budynku G, Aula B4 przy ul. Uniwersyteckiej 7, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Mateusza Tomasza Kowalika

Tytuł rozprawy: "Nowe polimery koordynacyjne ołowiu(II) i bizmutu(III) z heteroaromatycznymi łącznikami karboksylanowymi"

Promotor rozprawy: dr. hab. Barbara Barszcz, prof. UJK

Promotor pomocniczy: dr hab. Joanna Masternak

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Anna Dołęga - Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

dr hab. inż. Wanda Ziemkowska - Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

Egzemplarz rozprawy doktorskiej dostępny w Dziekanacie Wydziału przy ul. Uniwersyteckiej 7, pok. 103D, recenzje oraz streszczenie rozprawy na Stronie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych https://wmp.ujk.edu.pl/doktoryzowanie.php oraz BIP Uczelni w zakładce doktoraty https://bip.ujk.edu.pl/mgr_mateusz_tomasz_kowalik.html

Dyrektor Instytutu Chemii

dr hab. Sławomir Michałkiewicz, prof. UJK


12 lutego 2020

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Mateusza Kaniewskiego

Rada Naukowa Instytutu Chemii

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

zawiadamia,

że w dniu 27 lutego 2020 roku o godz. 12:00 w budynku G, Aula B4 przy ul. Uniwersyteckiej 7, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Mateusza Kaniewskiego

Tytuł rozprawy: "Wpływ wybranych przeterminowanych leków na przebieg procesu koksowania węgli słabospiekających"

Promotor rozprawy: dr. hab. inż. Walentyna Zubkowa, prof. UJK

Promotor pomocniczy: dr Andrzej Strójwąs

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Marianna Czaplicka - Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu

dr hab. inż. Marian Niesler - Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica w Gliwicach

Egzemplarz rozprawy doktorskiej dostępny w Dziekanacie Wydziału przy ul. Uniwersyteckiej 7, pok. 103D, recenzje oraz streszczenie rozprawy na Stronie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych https://wmp.ujk.edu.pl/doktoryzowanie.php oraz BIP Uczelni w zakładce doktoraty https://bip.ujk.edu.pl/mgr_mateusz_kaniewski.html

Dyrektor Instytutu Chemii

dr hab. Sławomir Michałkiewicz, prof. UJK


12 lutego 2020

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Mateusza Kaniewskiego

Rada Naukowa Instytutu Chemii

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

zawiadamia,

że w dniu 27 lutego 2020 roku o godz. 12:00 w budynku G, Aula B4 przy ul. Uniwersyteckiej 7, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Mateusza Kaniewskiego

Tytuł rozprawy: "Wpływ wybranych przeterminowanych leków na przebieg procesu koksowania węgli słabospiekających"

Promotor rozprawy: dr. hab. inż. Walentyna Zubkowa, prof. UJK

Promotor pomocniczy: dr Andrzej Strójwąs

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Marianna Czaplicka - Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu

dr hab. inż. Marian Niesler - Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica w Gliwicach

Egzemplarz rozprawy doktorskiej dostępny w Dziekanacie Wydziału przy ul. Uniwersyteckiej 7, pok. 103D, recenzje oraz streszczenie rozprawy na Stronie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych https://wmp.ujk.edu.pl/doktoryzowanie.php oraz BIP Uczelni w zakładce doktoraty https://bip.ujk.edu.pl/mgr_mateusz_kaniewski.html

Dyrektor Instytutu Chemii

dr hab. Sławomir Michałkiewicz, prof. UJK


12 czerwca 2019

UWAGA STUDENCI I DOKTORANCI!!!

ZMIANY DOTYCZĄCE ZASAD UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW NA ROK AKADEMICKI 2019/2020 ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE


Komunikaty archiwalne
Aktualności
 • 31.10.2019 WYKŁAD "Prawa i obowiązki studenta" Uczelniana Rada Samorządu Studentów UJK w Kielcach serdecznie zaprasza wszystkich studentów pierwszego roku oraz starostów kolejnych roczników na szkolenie „Prawa i obowiązki studenta”, które odbędzie się w auli B1 na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ul. Uniwersytecka 7G (dawniej Świętokrzyska 15G), w piątek 08.11.2019 r. o godzinie 8:00. Nieobecności na zajęciach odbywających się w tym czasie zostaną usprawiedliwione. Spotkanie to będzie doskonałą okazją, aby nowi studenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach poznali swoje prawa i obowiązki po ustawie 2.0 związane z posiadaniem statusu studenta, a pozostali będą mieli możliwość utrwalić sobie posiadaną już wiedzę, albo dowiedzieć się w tym temacie czegoś nowego. Podczas szkolenia będzie można odebrać książeczkę z rabatami "Starter Studencki". Do zobaczenia niebawem, Samorząd Studentów UJK

  Serdecznie zapraszamy!

 • 14.10.2019 "Seminarium naukowe Instytutu Chemii" We wtorek, 15.10.2019 r. o godzinie 14:00 w sali B1 odbędzie się SEMINARIUM NAUKOWE INSTYTUTU CHEMII podczas którego Pani prof. Svetlana Rogacheva z Jurij Gagarin Saratov State Technical University wygłosi referat pt.: „Biosensors and chemical sensors of toxic compounds”

  Wykład jest otwarty dla wszystkich chętnych.

  Seminarium naukowe - plakat

  Serdecznie zapraszamy!

 • 31.05.2019 III Forum Doktorantów Zapraszamy do udziału w prelekcji „Doktorat 2.0, czyli szkoła doktorska jako nowa forma kształcenia doktorantów". Mgr Aleksy Borówka, pełnomocnik ds. działalności naukowej Krajowej Reprezentacji Doktorantów przedstawi założenia dotyczące szkół doktorskich, a także kluczowe dla doktorantów kształcących się na aktualnych studiach doktoranckich aspekty związane z "okresem przejściowym". Wydarzenie wpisuje się w III Forum Doktorantów, które rozpocznie się 10 czerwca (poniedziałek) o godz. 9.00 w auli B1, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy UJK w Kielcach. Po wykładzie inaugurującym uczestnicy konferencji przedstawią postery i referaty w sekcjach: nauk humanistycznych i społecznych, nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk o zdrowiu. Forum doktorantów - Plakat

  Serdecznie zapraszamy!

  Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów

Kilka słów o nas

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych jest częścią Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, który jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim. Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktoranckich oraz podyplomowych.