Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Komunikaty i ogłoszenia


26 lutego 2020

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Mateusza Tomasza Kowalika

Rada Naukowa Instytutu Chemii

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

zawiadamia,

że w dniu 13 marca 2020 roku o godz. 12:00 w budynku G, Aula B4 przy ul. Uniwersyteckiej 7, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Mateusza Tomasza Kowalika

Tytuł rozprawy: "Nowe polimery koordynacyjne ołowiu(II) i bizmutu(III) z heteroaromatycznymi łącznikami karboksylanowymi"

Promotor rozprawy: dr. hab. Barbara Barszcz, prof. UJK

Promotor pomocniczy: dr hab. Joanna Masternak

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Anna Dołęga - Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

dr hab. inż. Wanda Ziemkowska - Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

Egzemplarz rozprawy doktorskiej dostępny w Dziekanacie Wydziału przy ul. Uniwersyteckiej 7, pok. 103D, recenzje oraz streszczenie rozprawy na Stronie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych https://wmp.ujk.edu.pl/doktoryzowanie.php oraz BIP Uczelni w zakładce doktoraty https://bip.ujk.edu.pl/mgr_mateusz_tomasz_kowalik.html

Dyrektor Instytutu Chemii

dr hab. Sławomir Michałkiewicz, prof. UJK


12 lutego 2020

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Mateusza Kaniewskiego

Rada Naukowa Instytutu Chemii

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

zawiadamia,

że w dniu 27 lutego 2020 roku o godz. 12:00 w budynku G, Aula B4 przy ul. Uniwersyteckiej 7, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Mateusza Kaniewskiego

Tytuł rozprawy: "Wpływ wybranych przeterminowanych leków na przebieg procesu koksowania węgli słabospiekających"

Promotor rozprawy: dr. hab. inż. Walentyna Zubkowa, prof. UJK

Promotor pomocniczy: dr Andrzej Strójwąs

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Marianna Czaplicka - Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu

dr hab. inż. Marian Niesler - Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica w Gliwicach

Egzemplarz rozprawy doktorskiej dostępny w Dziekanacie Wydziału przy ul. Uniwersyteckiej 7, pok. 103D, recenzje oraz streszczenie rozprawy na Stronie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych https://wmp.ujk.edu.pl/doktoryzowanie.php oraz BIP Uczelni w zakładce doktoraty https://bip.ujk.edu.pl/mgr_mateusz_kaniewski.html

Dyrektor Instytutu Chemii

dr hab. Sławomir Michałkiewicz, prof. UJK


19 lutego 2020

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Sikorskiej

Rada Naukowa Instytutu Biologii

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

zawiadamia,

że w dniu 18 marca 2020 roku o godz. 13:00 w budynku D, sala 114 przy ul. Uniwersyteckiej 7, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Katarzyny Sikorskiej

Tytuł rozprawy: "Wpływ nanocząstek srebra, dwutlenku ceru oraz kropek kwantowych na wychwyt β-amyloidu przez komórki mikrogleju"

Promotor rozprawy: prof. dr. hab. Marcin K. Kruszewski

Promotor pomocniczy: dr Sylwia Męczyńska-Wielgosz

Recenzenci:

prof. dr hab. Grzegorz Bartosz - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki

dr hab. Martyna Elas - Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Egzemplarz rozprawy doktorskiej dostępny w Dziekanacie Wydziału przy ul. Uniwersyteckiej 7, pok. 103D, recenzje oraz streszczenie rozprawy na Stronie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych https://wmp.ujk.edu.pl/doktoryzowanie.php

Dyrektor Instytutu Biologii

dr hab. Grażyna Świderska-Kołacz, prof. UJK


12 lutego 2020

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Mateusza Kaniewskiego

Rada Naukowa Instytutu Chemii

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

zawiadamia,

że w dniu 27 lutego 2020 roku o godz. 12:00 w budynku G, Aula B4 przy ul. Uniwersyteckiej 7, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Mateusza Kaniewskiego

Tytuł rozprawy: "Wpływ wybranych przeterminowanych leków na przebieg procesu koksowania węgli słabospiekających"

Promotor rozprawy: dr. hab. inż. Walentyna Zubkowa, prof. UJK

Promotor pomocniczy: dr Andrzej Strójwąs

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Marianna Czaplicka - Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu

dr hab. inż. Marian Niesler - Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica w Gliwicach

Egzemplarz rozprawy doktorskiej dostępny w Dziekanacie Wydziału przy ul. Uniwersyteckiej 7, pok. 103D, recenzje oraz streszczenie rozprawy na Stronie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych https://wmp.ujk.edu.pl/doktoryzowanie.php oraz BIP Uczelni w zakładce doktoraty https://bip.ujk.edu.pl/mgr_mateusz_kaniewski.html

Dyrektor Instytutu Chemii

dr hab. Sławomir Michałkiewicz, prof. UJK


12 czerwca 2019

UWAGA STUDENCI I DOKTORANCI!!!

ZMIANY DOTYCZĄCE ZASAD UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW NA ROK AKADEMICKI 2019/2020 ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE


Komunikaty archiwalne
Aktualności
Kilka słów o nas

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych jest częścią Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, który jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim. Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktoranckich oraz podyplomowych.