Faculty of Natural Sciences

About the Department


Faculty of Natural Sciences

ul. Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce

phone: 41 349 62 34, fax: 41 349 62 33

www.wmp.ujk.edu.pl

wmp@ujk.edu.pl

Department Authorities


Dean

dr hab. inż. Barbara Gawdzik, prof. UJK

email: Dziekan.WMP@ujk.edu.pl

phone: 041 349 62 35

fax: 041 349 62 33


Vice-Dean of Education

dr Magdalena Chrapek

email: magdalena.chrapek@ujk.edu.pl

phone: 041 349 62 32


Vice-Dean for General and Financial Affairs

dr hab. Rafał Kozłowski, prof. UJK

email: rafal.kozlowski@ujk.edu.pl

phone 041 349 62 32

Kilka słów o nas

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych jest częścią Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, który jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim. Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktoranckich oraz podyplomowych.