Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Stypendia dla doktorantów


30 pażdziernika 2019

Stypendia!

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w roku akademickim 2019/2020 doktoranci lat II, III, IV chcący ubiegać się o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych mogą w dniach 28 października – 10 listopada br. składać wnioski o przyznanie ww. świadczeń do kierowników studiów.

Zasady przyznawania stypendium oraz zwiększenia stypendium pozostają bez zmian, podobnie wzory wniosków. Zasady, o których mowa, reguluje Zarządzenie nr 60/2018 Rektora UJK w Kielcach.

Zarządzenie Nr 60/2018 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia Szczegółowego trybu składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich UJK w Kielcach oraz Regulaminu składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla uczestników studiów doktoranckich UJK w Kielcach

załącznik nr 1 (Szczegółowy tryb składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich ujk w kielcach)

załącznik nr 2 (Regulamin składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla uczestników studiów doktoranckich ujk w kielcach)

załącznik nr 3 (Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego)

załącznik nr 4 (Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych)

załącznik nr 5 (Karta oceny wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego)

załącznik nr 6 (Karta oceny wniosku o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych)