Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Komunikaty i ogłoszenia

 • Informacje i komunikaty dotyczące stanu epidemii

  Zarządzenia Rektora, komunikaty, pytania i odpowiedzi, pomoc psychologiczna na SKYPE, ochrona przed koronawirusem oraz inne ...

  czytaj więcej
 • Nauka, praca i współpraca zdalna

  Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o pracy, nauce i współpracy online, W TYM O ZDALNYM ZAŁATWIANIU SPRAW ZWIĄZANYCH Z PROCESEM DYDAKTYCZNYM na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK.

  WSZYSTKIE ZAJĘCIA DO 31 PAŹDZIERNIKA ZDALNIE !

  Zarządzenie 3/2020 Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15.10.2020 roku w sprawie szczególnej organizacji kształcenia w okresie od 19 października 2020 roku do dnia 31 października 2020 roku na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej

  Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), § 29 pkt 2, pkt 23-24 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) oraz zarządzenia nr 227/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządzam:

  §1

  W okresie od 19 października 2020 roku do dnia 31 października 2020 roku zajęcia studentów kierunków prowadzonych na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach realizowane są wyłącznie w formie zdalnej.

  §2

  W okresie od 19 października 2020 roku do dnia 31 października 2020 roku zajęcia studentów innych kierunków niż wymienione §1, odbywające się na terenie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, realizowane są wyłącznie w formie zdalnej.

  §3

  Szczegółowe zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz przeprowadzania zaliczeń, egzaminów i egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość określa Zarządzenie nr 210/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 września 2020 roku.

  §4

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  STUDENCI I DOKTORANCI - Rezerwacja terminów do Dziekanatu

  Informujemy, że został uruchomiony elektroniczny system rezerwacji terminów do Dziekanatu. Na stronie: https://rezerwuj.ujk.edu.pl/ od 01.10.2020r. można umówić spotkanie na konkretną godzinę w sprawach związanych z tokiem studiów. W dalszym ciągu obowiązuje również rezerwacja terminów w sprawach stypendialnych.

  STYPENDIA REKTORA

  W roku akademickim 2020/2021 powyższa rezerwacja obowiązuje również przy składaniu wniosków o przyznanie stypendium rektora. Termin składania wniosków od 20 do 30 października 2020 roku w godzinach 10-14.

  Komunikat w sprawie szczególnej organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

  Informuje, iż zajęcia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach rozpoczynają się od 12 października 2020r. (Rok akademicki rozpoczyna się 1 października 2020 r.). Zmiana ta wynika z procesu rekrutacji, który został przesunięty z uwagi na stan epidemii.

  Komunikat w sprawie szczególnej organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

  Zgodnie z Zarządzeniem nr 176/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 września 2020 roku wprowadza się następujące zasady organizacji zajęć dydaktycznych na kierunkach prowadzonych na WSP:

  1) ćwiczenia, konwersatoria, laboratoria, seminaria oraz inne zajęcia praktyczne realizowane będą w formie tradycyjnej;

  2) wykłady, które mają być prowadzone w formie tradycyjnej, zawiera Wykaz (link poniżej);

  3) wykłady w grupach powyżej 25 osób lub niewymienione w Wykazie odbywać się będą w formie zdalnej.

  Zajęcia organizowane w formie tradycyjnej mają być realizowane w obowiązującym reżimie sanitarnym, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także decyzji, zaleceń i wytycznych właściwych organów sanitarnych.
  Organizacja zajęć może ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach, np. związanych z sytuacją epidemiczną.

  Pobierz wykaz wykładów prowadzonych w formie tradycyjnej.

  Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK

  dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK

  czytaj więcej
 • Rekrutacja na studia I oraz II stopnia

  Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej

 • 09-10-2020

  Program "Staże Prezesa NBP"

  Prezes Narodowego Banku Polskiego, zaprasza absolwentów uczelni wyższych do udziału w kolejnej edycji programu „Staże Prezesa NBP”. Na aplikacje czekamy do 25 października 2020r.

  czytaj więcej
 • 01-10-2020

  Międzynarodowy Program Stypendialny Miasta Kielce

  Informujemy, że 1 października 2020 r. rozpoczyna się realizacja kolejnej edycji Międzynarodowego Programu Stypendialnego Miasta Kielce dla maturzystów z ...

  czytaj więcej
 • 01-10-2020

  Konkurs “Otwarte drzwi” dla absolwentów

  Oddział Świętokrzyski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza absolwentów studiów magisterskich i doktoranckich ...

  czytaj więcej
 • 07-09-2020

  Obrona rozprawy doktorskiej

  Rada Naukowa Instytutu Chemii UJK w Kielcach zawiadamia, że w dniu 08.10.2020 roku o godz. 12:00 w auli B1, w bud. G przy ul. Uniwersyteckiej 7, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Karoliny Jakubczyk.

  czytaj więcej
 • 07-09-2020

  Obrona rozprawy doktorskiej

  Rada Naukowa Instytutu Chemii UJK w Kielcach zawiadamia, że w dniu 18 września 2020 roku o godz. 12:00 w auli B1 w budynku Instytutu Chemii UJK przy ul. Uniwersyteckiej 7, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Angeliki Kamizeli.

  czytaj więcej
 • 28-07-2020

  Obrona rozprawy doktorskiej

  Rada Naukowa Instytutu Biologii UJK w Kielcach zawiadamia, że w dniu 23 września 2020 roku o godz. 13:00 w budynku G, aula B1 przy ul. Uniwersyteckiej 7, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Wiolety Kupis.

  czytaj więcej
 • 08-06-2020

  Oceń jakość kształcenia i ...

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zaprasza studentów do anonimowej oceny jakości kształcenia na Uczelni - do wygrania bon na zakupy!!! Podziel się z nami swoimi spostrzeżeniami, pomysłami, uwagami.

  czytaj więcej
 • 31-07-2019

  STYPENDIUM MINISTRA

  Stypendium ministra dla studentów na rok akademicki 2019/2020 (informacja ogólna).

  czytaj więcej
 • 12-06-2019

  UWAGA - STYPENDIA!

  Zmiany dotyczące zasad ubiegania się o stypendia dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2019/2020 zgodnie z ustawą prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

  czytaj więcej
Więcej komunikatów Komunikaty archiwalne
Aktualności
 • 21.10.2020 Konkurs „Młodzi naukowcy – Kielce 2020” W dniu 19 października 2020 r. zarządzeniem Prezydenta Miasta Kielce ogłoszono konkurs „Młodzi naukowcy – Kielce 2020” na wyróżniającą się pracę magisterską, inżynierską lub licencjacką, który realizowany jest we współpracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego i Politechniką Świętokrzyską w ramach projektu pn. „System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego”. Celem Konkursu jest wdrażanie idei inteligentnego rozwoju zrównoważonego Kielc poprzez praktyczną współpracę kieleckich uczelni i samorządu lokalnego. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie, inżynierskie lub licencjackie powstałe we wszystkich uczelniach i placówkach naukowych Kielc, z dziedzin i dyscyplin nauki, które mogą znaleźć zastosowanie w funkcjonowaniu, rozwoju lub promocji Kielc. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace będące przedmiotem egzaminów dyplomowych zakończonych w latach 2017-2020. Pracę do Konkursu zgłasza w terminie do 23 listopada 2020 r. do godz. 12.00 jej autor lub promotor za pisemną zgodą autora. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe (elektryczne hulajnogi, smartwatche i czytniki e-booków). Serdecznie zapraszamy do zgłaszania prac do tego konkursu. Szczegółowe informacje zawarte są w dokumentacji konkursowej, która znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej UM Kielce

  dr Grzegorz Wałek

  dr hab. Rafał Kozłowski, prof. UJK

 • 09.10.2020 Spotkaj się online z brytyjskimi uniwersytetami podczas Study UK Europe: Gateway to the UK logo programu Study UK Europe: Gateway to the UKStudy UK Europe: Gateway to the UK to pierwsze w historii British Council europejskie wydarzenie online adresowane do wszystkich, którzy rozważają studia w Wielkiej Brytanii zarówno na poziomie licencjackim, jak i magisterskim. Pomiędzy 19 października a 13 listopada w wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele ponad 60 brytyjskich uniwersytetów, w tym trzynaście z pierwszej dwudziestki najlepszych brytyjskich uczelni. Rejestracja jest już otwarta, zachęcamy uczniów i studentów do zapisów! Zarejestruj się już teraz i dołącz do wirtualnych, europejskich targów edukacyjncyh organizowanych przez British Council dla kandydatów na studia w Wielkiej Brytanii! Pomiędzy 19 października a 13 listopada możesz: - Umówić się na indywidualne spotkanie z przedstawicielami ponad 60 brytyjskich uniwersytetów – w tym trzynaście z pierwszej dwudziestki najlepszych brytyjskich uczelni w 2021 r. ogłoszonej przez Times Higher Education, najważniejsze walijskie i szkockie szkoły wyższe, a także wiele uniwersytetów należących do elitarnej brytyjskiej ‘Russell Grup’. - Wziąć udział w webinariach na temat konkretnych kierunków studiów, kosztów czesnego i utrzymania, wiz, a także tego, jak aplikować i jak się do aplikowania przygotować - Uzyskać najświeższe informacje na temat stypendiów i innych ofert dla studentów z Unii Europejskiej. Link do rejestracji
 • 28.09.2020 Nowe akredytowane metody w Centrum Badań i Analiz WNŚiP Logo CBIAWłaśnie otrzymaliśmy informację, że na podstawie wyników oceny przeprowadzonej w dniach 9-10 lipca 2020 roku przez audytorów Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), PCA potwierdza zgodność systemu zarządzania Centrum Badań i Analiz Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z wymaganiami nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” (poprzednio ISO/IEC 17025:2005). Ponadto w wyniku oceny PCA rozszerzyło zakres akredytacji i przyznało Pracowni Badań Środowiska wchodzącej w skład Centrum Badań i Analiz akredytację na trzy metody pomiarowe: 1. Pomiar stężenia ozonu (O3) w powietrzu atmosferycznym metodą fotometrii w nadfiolecie zgodnie z normą PN-EN 14625:2013-02. 2. Pomiar stężenia tlenku azotu (NO), ditlenku azotu (NO2) oraz tlenków azotu (NOx) w powietrzu atmosferycznym metodą chemiluminescencyjną zgodnie z normą PN-EN 14211:2013-02. 3. Pomiar stężenia ditlenku siarki (SO2) w powietrzu atmosferycznym metodą fluorescencji w nadfiolecie zgodnie z normą PN-EN 14212:2013-02, PN-EN 14212:2013-02/AC:2014-06. Symbol akredytacjiW rezultacie, Centrum Badań i Analiz otrzymało certyfikat PCA zgodności z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz nowy zakres akredytacji nr AB 1622. Dzięki rozszerzeniu zakresu akredytacji Centrum Badań i Analiz Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych posiada akredytację już na 5 metod pomiarowych. Dwie metody w Pracowni Metod Rentgenowskich, którą kieruje dr hab. Aldona Kubala-Kukuś i trzy metody w Pracowni Badań Środowiska pod kierownictwem prof. Marka Jóźwiaka. Zespół Centrum liczy, że jego aktywność związana z akredytowaniem metod pomiarowych wpisuje się w Misję Uniwersytetu w zakresie „…prowadzenia wyspecjalizowanych badań naukowych…” oraz pozwoli na wspieranie działań związanych z pozyskiwaniem i realizacją interdyscyplinarnych projektów naukowych i wdrożeniowych, jak również poszerzy istniejącą ofertę badawczą Wydziału skierowaną do firm w celu komercjalizacji wyników badań. Zapraszamy do odwiedzenia strony Centrum: https://lmr.ujk.edu.pl , gdzie znajdują się szczegółowe informacje o zespole i badaniach prowadzonych przez Centrum.

  dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK

  dr hab. Rafał Kozłowski, prof. UJK

 • 31.10.2019 WYKŁAD "Prawa i obowiązki studenta" Uczelniana Rada Samorządu Studentów UJK w Kielcach serdecznie zaprasza wszystkich studentów pierwszego roku oraz starostów kolejnych roczników na szkolenie „Prawa i obowiązki studenta”, które odbędzie się w auli B1 na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ul. Uniwersytecka 7G (dawniej Świętokrzyska 15G), w piątek 08.11.2019 r. o godzinie 8:00. Nieobecności na zajęciach odbywających się w tym czasie zostaną usprawiedliwione. Spotkanie to będzie doskonałą okazją, aby nowi studenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach poznali swoje prawa i obowiązki po ustawie 2.0 związane z posiadaniem statusu studenta, a pozostali będą mieli możliwość utrwalić sobie posiadaną już wiedzę, albo dowiedzieć się w tym temacie czegoś nowego. Podczas szkolenia będzie można odebrać książeczkę z rabatami "Starter Studencki". Do zobaczenia niebawem, Samorząd Studentów UJK

  Serdecznie zapraszamy!

 • 14.10.2019 "Seminarium naukowe Instytutu Chemii" We wtorek, 15.10.2019 r. o godzinie 14:00 w sali B1 odbędzie się SEMINARIUM NAUKOWE INSTYTUTU CHEMII podczas którego Pani prof. Svetlana Rogacheva z Jurij Gagarin Saratov State Technical University wygłosi referat pt.: „Biosensors and chemical sensors of toxic compounds”

  Wykład jest otwarty dla wszystkich chętnych.

  Seminarium naukowe - plakat

  Serdecznie zapraszamy!

 • 31.05.2019 III Forum Doktorantów Zapraszamy do udziału w prelekcji „Doktorat 2.0, czyli szkoła doktorska jako nowa forma kształcenia doktorantów". Mgr Aleksy Borówka, pełnomocnik ds. działalności naukowej Krajowej Reprezentacji Doktorantów przedstawi założenia dotyczące szkół doktorskich, a także kluczowe dla doktorantów kształcących się na aktualnych studiach doktoranckich aspekty związane z "okresem przejściowym". Wydarzenie wpisuje się w III Forum Doktorantów, które rozpocznie się 10 czerwca (poniedziałek) o godz. 9.00 w auli B1, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy UJK w Kielcach. Po wykładzie inaugurującym uczestnicy konferencji przedstawią postery i referaty w sekcjach: nauk humanistycznych i społecznych, nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk o zdrowiu. Forum doktorantów - Plakat

  Serdecznie zapraszamy!

  Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów