Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Komunikaty


 • 31 maja 2021

  Organizacja zaliczeń i egzaminów na WSP

  Komunikat 8/2021 Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31.05.2021 roku w sprawie organizacji sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 na kierunkach prowadzonych przez Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

  czytaj więcej

 • 29 kwietnia 2021

  Zerowy PIT dla młodych

  Zerowy PIT dla młodych - Co to jest? Kogo dotyczy? Jak działa?

  czytaj więcej

 • 29 kwietnia 2021

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Pawła Wołowca

  Rada Naukowa Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 19 maja 2021 roku o godz. 15:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Pawła Wołowca.

  czytaj więcej

 • 12 marca 2021

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Mileny Małgorzaty Piotrowskiej

  Rada Naukowa Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 31 marca 2021 roku o godz. 15:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Mileny Małgorzaty Piotrowskiej.

  czytaj więcej

 • 10 marca 2021

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Niny Kingi Rędzi

  Rada Naukowa Instytutu Chemii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 25 marca 2021 roku o godz. 13:00 w auli B4 Instytutu Chemii UJK przy ul. Uniwersyteckiej 7, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Niny Kingi Rędzi.

  czytaj więcej

 • 9 marca 2021

  Organizacja kształcenia w semestrze letnim w roku akad. 2020/2021

  Komunikat 7/2021 Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 4.03.2021 roku (zmieniający Komunikat 3/2021) w sprawie szczególnej organizacji kształcenia w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 na kierunkach prowadzonych przez Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.

  czytaj więcej

 • 9 marca 2021

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Sławomira Tomasza Chwałka

  Rada Naukowa Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 30 marca 2021 roku o godz. 12:00 w auli B2 Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK w Kielcach przy ul. Uniwersyteckiej 7, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Sławomira Tomasza Chwałka.

  czytaj więcej

 • 9 marca 2021

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Grzegorza Pawła Pabiana

  Rada Naukowa Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 29 marca 2021 roku o godz. 11:00 w auli B2 Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK w Kielcach przy ul. Uniwersyteckiej 7, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Grzegorza Pawła Pabiana.

  czytaj więcej

 • 4 marca 2021

  Zasady postępowania osób kształcących się w budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia koronawirusem (SARS-CoV-2)

  Komunikat 6/2021 Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych z dnia 3.03.2021 roku w sprawie zasad postępowania osób kształcących się w budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia koronawirusem (SARS-CoV-2).

  czytaj więcej

 • 4 marca 2021

  Zasady postępowania pracowników Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia koronawirusem (SARS-CoV-2)

  Komunikat 5/2021 Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych z dnia 3.03.2021 roku w sprawie zasad postępowania pracowników Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia koronawirusem (SARS-CoV-2).

  czytaj więcej

 • 4 marca 2021

  Informacja dotycząca organizacji zajęć!

  Szanowni Państwo,

  W związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną prosimy o systematyczne śledzenie zmian dotyczących formy prowadzenia zajęć na Wirtualnej Uczelni.

  czytaj więcej

 • 25 lutego 2021

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Malinowskiej

  Rada Naukowa Instytutu Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 10 marca 2021 roku o godz. 11:00 w budynku A, sala 26 przy ul. Uniwersyteckiej 7, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Malinowskiej.

  czytaj więcej

 • 24 lutego 2021

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Michaliny Marii Panek-Wójcickiej

  Rada Naukowa Instytutu Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 25 marca 2021 roku o godz. 10:00 w budynku A, sala 26 przy ul. Uniwersyteckiej 7, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Michaliny Marii Panek-Wójcickiej.

  czytaj więcej

 • 24 lutego 2021

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Tomasza Piotra Sobali

  Rada Naukowa Instytutu Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 18 marca 2021 roku o godz. 13:00 w budynku A, sala 26 przy ul. Uniwersyteckiej 7, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Tomasza Piotra Sobali.

  czytaj więcej

 • 24 lutego 2021

  Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Marii Trojak

  Rada Naukowa Instytutu Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 18 marca 2021 roku o godz. 10:00 w budynku A, sala 26 przy ul. Uniwersyteckiej 7, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Marii Trojak.

  czytaj więcej

 • 19 lutego 2021

  Organizacja kształcenia w semestrze letnim w roku akad. 2020/2021

  Komunikat 3/2021 Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19.02.2021 roku w sprawie szczególnej organizacji kształcenia w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 na kierunkach prowadzonych przez Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.

  czytaj więcej

 • 2 lutego 2021

  Rezerwacja terminów do Dziekanatu

  Informujemy, iż w dalszym ciągu obowiązuje elektroniczny system rezerwacji terminów do Dziekanatu. Na stronie: https://rezerwuj.ujk.edu.pl/ można umówić spotkanie na konkretną godzinę w sprawach związanych z tokiem studiów. W dalszym ciągu obowiązuje również rezerwacja terminów w sprawach stypendialnych. Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego lub zmianę w dochodzie rodziny należy składać od 1 do 15 każdego miesiąca.

  czytaj więcej

 • 27 stycznia 2021

  Ankietyzacja

  Szanowni Studenci, zapraszamy do oceny jakości kształcenia w naszej Uczelni. Ankiety dotyczące oceny jakości kształcenia oraz obsługi administracyjnej dostępne są w Wirtualnej Uczelni.

  czytaj więcej

 • 21 stycznia 2021

  Organizacja zaliczeń i egzaminów na WSP

  Komunikat 2/2021 Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 21.01.2021 roku w sprawie szczególnej organizacji zaliczeń i egzaminów, na kierunkach prowadzonych przez Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej.

  czytaj więcej

 • 19 stycznia 2021

  Organizacja zaliczeń i egzaminów na WSP

  Komunikat 1/2021 Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 18.01.2021 roku w sprawie szczególnej organizacji zaliczeń i egzaminów, na kierunkach prowadzonych przez Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej.

  czytaj więcej

 • 26 listopada 2020

  Legitymacje pozostają ważne

  Legitymacje studenckie i legitymacje doktorantów pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

  czytaj więcej

 • 30 października 2020

  Komunikat Dziekana dotyczący organizacji zajęć

  Od 9 listopada 2020 roku wykłady, konwersatoria i laboratoria w pracowniach komputerowych odbywają się w formie zdalnej, a zajęcia praktyczne (laboratoria, pracownie i seminaria dyplomowe) odbywają się za zgodą Rektora UJK w formie hybrydowej lub zdalnej.

  czytaj więcej

 • 9 października 2020

  Organizacja zajęć na WSP

  Komunikat w sprawie szczególnej organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

  Zgodnie z Zarządzeniem nr 176/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 września 2020 roku wprowadza się następujące zasady organizacji zajęć dydaktycznych na kierunkach prowadzonych na WSP:

  1) ćwiczenia, konwersatoria, laboratoria, seminaria oraz inne zajęcia praktyczne realizowane będą w formie tradycyjnej;

  2) wykłady, które mają być prowadzone w formie tradycyjnej, zawiera Wykaz (link poniżej);

  3) wykłady w grupach powyżej 25 osób lub niewymienione w Wykazie odbywać się będą w formie zdalnej.

  czytaj więcej

Więcej komunikatów