Zjazd Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Zjazd SMPTChem jest konferencją cykliczną, organizowaną od ponad 20 lat. Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia ogólno-chemiczne, jak również te z pogranicza chemii, biologii, medycyny, technologii chemicznej, fizyki oraz nanotechnologii. Główne cele organizacyjne Zjazdu, wpisujące się także w założenia działalności Sekcji, to:

  • wymiana doświadczeń naukowych z dziedziny chemii oraz pokrewnych nauk przyrodniczych wśród środowiska studenckiego wszystkich poziomów,
  • zapoznanie przyszłych chemików z rynkiem chemicznym w Polsce, poznanie perspektyw rozwoju w zawodach chemicznych i około-chemicznych w naszym kraju, promocja polskiej nauki oraz kariery w nauce naukowych i przemyśle,
  • integracja środowiska młodych chemików i entuzjastów chemii z całej Polski,
  • wspomaganie rozwijania sieci ogólnopolskiej współpracy naukowej, poprzez kojarzenie osób o podobnych zainteresowaniach.

W konferencji corocznie biorą udział najzdolniejsi studenci i doktoranci, przedstawiciele większości Polskich uczelni wyższych. Dotychczas Zjazdy SMPTChem cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród młodych naukowców. Uczestnicy mają możliwość prezentacji wyników swoich badań w formie komunikatu ustnego lub plakatu naukowego. Konferencja ta stanowi okazję do wspólnego spotkania, podzielenia się wiedzą i dyskusji na temat działań organizacji w przyszłości.

Zjazd SMPTChem odbędzie się w 11 grudnia 2021 online lub stacjonarnie w Poznaniu zależnie od sytuacji pandemicznej.

 Skip to content